Beseda o dospívání

Beseda o dospívání

Dne 3.4. 2012 lektorka rodinné výchovy paní Lenka Diasová, Dis. uskutečnila besedu na  téma „Dospívání“, která byla určena dětem druhého stupně. Lektorka svou besedu přizpůsobila specifickým potřebám našich dětí. Žákům vysvětlila, že dospívání je období, v němž se dítě mění v dospělého člověka. Objasnila chlapcům i děvčatům všechny změny, které probíhají v lidském těle. Zdůraznila, že fyzické a emocionální proměny nemusí probíhat současně.Tato akce byla pro všechny přínosná.

              ... foto ...                                Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

Share |