Beseda s kurátorkou

Beseda s kurátorkou

Dne 18.10. 2011 se žáci prvního stupně zúčastnili besedy, která řešila problematiku šikany. Celou problematiku dětem přiblížila paní kurátorka, která přispěla k tomu, že se ve třídách otevřelo téma šikany a děti si uvědomovaly, že mnoho problémů, které ve třídách vznikají se jich také týká a mohou svým postojem ovlivnit své spolužáky. Paní kurátorka si s dětmi povídala o tom, jak by se k sobě měly chovat. Celá akce přispěla k prevenci sociálně patologických jevů.

              ... foto ...                                  Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

Share |