Beseda s Městskou policií ve Frýdku-Místku

Beseda s Městskou policií ve Frýdku-Místku

Dne 9.1. 2013 se žáci druhého stupně zúčastnili besedy na téma „Šikana a záškoláctví“. Celou problematiku dětem přiblížila paní Lenka Biolková se svou kolegyní. Přispěly k tomu, že se ve třídách otevřelo téma šikany i záškoláctví. Děti si  uvědomily, že mnoho problémů, ke kterým dochází ve třídách, mohou samy svým postojem ovlivnit. Beseda probíhala v kamarádském a uvolněném  prostředí. Žáci na konkrétních případech pochopili podstatu šikany a záškoláctví. Celá akce přispěla k prevenci sociálně patologických jevů ve škole.
Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

více fotek zde

Share |