Beseda se členy hasičského záchranného sboru

Beseda se členy hasičského záchranného sboru

V rámci programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ se v naší škole uskutečnila beseda se členy hasičského záchranného sboru. Děti se učily, jak přivolat pomoc v případě, že se dostanou do blízkosti požáru, jak mohou rozpoznat jiné hrozící nebezpečí a jak se mají zachovat, když se sami ocitnou v mimořádné situaci. Nakonec si prohlédly zásahový oblek za účelem snížení obavy z výzbroje a výstroje hasiče. Ohlasy z řad žactva i přítomných pedagogů byly velice pozitivní. Děkujeme tímto všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci.

Mgr.Iveta Uvirová                                                              ...foto z akce...

Share |