Beseda

Beseda

Ve dnech 2.11. a 4.11. 2010 se žáci prvního stupně zúčastnili besed, které řešily problematiku šikany. Celou problematiku dětem přiblížila paní kurátorka, která přispěla k tomu, že se ve třídách otevřelo téma šikany a děti si uvědomovaly, že mnoho problémů, které ve třídách vznikají se jich také týká a mohou svým postojem ovlivnit své spolužáky. Celá akce přispěla k prevenci sociálně patologických jevů.

                      ...foto z besedy...                                           Mgr. Lenka Hlavatá,

                                                                                          školní metodik prevence

Share |