Děti ze ŠD pomáhají zvířátkům přečkat zimu

Děti ze ŠD pomáhají zvířátkům přečkat zimu

Na podzim děti sbíraly kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Nasbírané zásoby pak nosily do školní družiny, kde jsme je následně sušily a připravily pro zvířátka. 19.1. jsme se vypravili autobusem k Hájku, abychom zde zvířátkům donesli nasbírané zásoby kaštanů a žaludů.

                    ... foto ...                                           Mgr.Markéta Maďová             

Share |