Dopravní výchova

Dopravní výchova

Odbor dopravy a silničního hospodářství každoročně zajišťuje ve spolupráci s Městskou policií výuku dopravní výchovy pro žáky základních škol. V pátek 18. 6. se této akce s názvem „ cyklista v dopravě “ zúčastnili naši žáci. Na dopravním hřišti u Víceúčelové sportovní haly paní policistky seznámily děti s dopravními značkami, s pravidly silničního provozu a základy zdravovědy. Všechny poznatky děti aplikovaly v praxi jízdou na kole i koloběžce, samozřejmě s ochrannými přilbami.

Bc.Ivana Petrželová                                                       ...foto z akce...

Share |