Recitační soutěž ZŠ speciální

Recitační soutěž ZŠ speciální

Dne 14. 3. 2012 proběhla recitační soutěž. Všichni žáci přednesli básně moc hezky. Porota vyhlásila první tři místa, ostatní žáci si však zaslouží pochvalu za odvahu a statečnost. Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Sladkou odměnu dostala každá třída v podobě bonbonů a čokoládových piškotů.

Výsledky soutěže:

  1. místo:   Jan Dvorský
  2. místo:   Michal Schäfer
  3. místo:   Marie Kišová

              ... foto ...                                                   Mgr. Marcela Romanová

                                                                                       Dagmar Golová

Share |