Recyklohrátky ve školní družině

Recyklohrátky ve školní družině

O tom, že zdánlivě nepopulární odpad lze velmi dobře využít se žáci školní družiny přesvědčili již mnohokrát. Např. PET láhve jsme stříhali na různě dlouhé a široké proužky a tvořili z nich řetězy a nejrůznější kytičky. Mnohem více však využíváme víčka z PET lahví.  Dobře nám posloužily i při oslavách Dne Země na školní zahradě. Žáci zapojili svou fantazii a vytvářeli z nich nejrůznější obrazce. K nejzdařilejším výtvorům patřilo auto žáků 3. oddělení. Oslava Dne Země vyvrcholila sběrem odpadků a sázením okrasné vrby na školní zahradě. 

                        ... foto ...                              Zdenka Rusková, ved. vychovatelka

 

Share |