Turistický kroužek

Turistický kroužek

V sobotu 16.10. 2010 se turistický kroužek vydal na první výšlap po naučné stezce Frýdecký les. Celá trasa měla asi 7 km, členové kroužku prošli trasu podle orientačních značek a naučných tabulí, na kterých se dozvěděli mnoho o významu a funkcích lesa, ale také o houbách a dalších lesních rostlinách, starých stromech, živočiších a o vodě v lese. Dětem přálo i podzimní počasí a celý výšlap se vydařil.

                ...foto z výletu...                          Mgr. Lenka hlavatá, Mgr. Vratislav Matěj

                                                                                         vedoucí kroužku

Share |