Výlet dětí z MŠ k Hájku...

Výlet dětí z MŠ k Hájku...

V úterý 14. 6. jely děti ze třídy Korálek na výlet do Hájku. Zde si prohlédly kapličku, posvačily na čerstvém vzduchu a odpočinuly si u pramene. Poté je čekala příjemná procházka po obci Lískovec, kde pozorovaly zvířátka a květiny na zahrádkách a pomocí lupy si prohlížely hmyz. Počasí bylo krásné a dětem se výlet moc líbil.   ...::foto z akce::...

Kristýna Tumlířová 

Share |