Zelený den ve školce..

Zelený den ve školce..

V úterý 23. března se v naší školce konal Zelený den. Již od rána začaly chodit děti v zeleném oblečení a za chvíli to ve třídě vypadalo jako na jarní louce. Setkání dětí ze všech tříd, ještě umocnil pocit jara. Písní „ Voláme tě milé sluníčko“ děti přivolaly jarní vílu, která přišla mezi nás, aby probudila jarní přírodu po dlouhé a studené zimě. Společně s jarní vílou si děti zatancovaly tanečky, zazpívaly jarní písničky a přednesly básně. Jarní víla za to děti pohostila „čerstvou zelenou jarní travičkou“-byly to zelené pendreky. S vílou se děti rozloučily tanečkem Zlatá brána. Doufáme, že se jarní víle u nás líbilo a začne dlouho očekávané jaro.  ...::foto z akce::...

Share |