Informace pro pedagogické zaměstnance - provoz školy od 12.4.2021

09.04.2021 14:07

Vážené kolegyně a kolegové,
ředitelství školy zasílá informace k provozu školy od 12.4.2021. 

 1. Vzhledem k testování zaměstnanců je nástup do zaměstnání v pondělí 12.4.2021 pro všechny v 7,00 hod. povinný na své pracoviště.
  Totéž platí i pro čtvrtek.
 2. Nastudovat metodické pokyny k nástupu do škol na stránkách MŠMT.
 3. Nastudovat instruktážní video určené k testování daného typu testu pro naší školu - webové stránky školy.
 4. Pro testování žáků ve čtvrtek si vytvoříte seznamy žáků jednotlivých tříd z bakalářů následující cestou:
  evidence-sestavy-sestavy reports-s osobními daty-seznam sestav-seznam žáků-testování COVID 19
 5. Pro testování v pondělí budou tabulky připraveny na pracovištích.
 6. Stravování si zajistěte samostatně.
 7. V případě, že rodič nebude souhlasit s testováním, nemůže být jeho dítě vpuštěno do budovy školy. V případě problému kontaktujte ředitelství školy.