Archiv článků

"TROJBOJ" školní družiny

07.11.2017 12:17
Dne 18.10.2017 se uskutečnil „ LEHKOATLETICKÝ TROJBOJ „ školní družiny. Akce probíhala na školním hřišti ulice Škarabelova v době 13.30 – 15.00 h. Žáci soutěžili v disciplínách „ skok z místa, běh na čas, hod na cíl. „ Ze všech vyzařovalo sportovní nadšení, elán, soutěživost. Za své výsledky byli...

Halloween v V.B

04.11.2017 08:31
Dne 1.11.2017 jsme si ve třídě udělali Halloweenský rej. Sešly se různé masky, z nichž z některých šla přímo hrůza. Třídu jsme si vyzdobili strašidelnými předměty. Věnovali jsme se hlavně plnění úkolů v Anglickém jazyce. Naučili jsme se mnoho nového o tomto svátku, který je tradicí...

ZŠS - Podzimní dílny - Ještěrka

03.11.2017 12:39
Dnes jsme se spolu s dětmi ocitli v ráji plném podzimních barev, vůně, pohodlí a oku ladícímu prostředí jako z pohádky. Navštívili jsme Ateliér Ještěrka, kde si děti vyrobily krásný lapač snů a květinu z přírodnin, které najdeme všude kolem nás, a dotvořili obrázek podzimního stromu podle své...

Podzimní pobyt v přírodě "Kam se schovávají?"

30.10.2017 08:22
Dne 25.10. se na naší škole uskutečnil tradiční podzimní pobyt v přírodě. Letos jsme si zvolili téma záhadné "Kam se schovávají...?" Úkolem bylo zjistit úkryty živočichů, kteří nemohou přežít zimu venku, hlavně z důvodu, že nenajdou vhodnou potravu.  Den jsme zahájili hodinouvou teoretickou...

ZŠS - fotky z akcí

29.10.2017 20:54
9.10.2017 proběhla u nás muzikoterapie, 13.10. jsme navštívili výstavu ptactva a 25.10. jsme se prošli podzimní přírodou a zkoušeli pouštět draky. Fotky: Podzimní den v přírodě 25.10.2017 Výstava ptactva 13.10.2017 Muzikoterapie 09.10.2017

První měsíc našich prvňáčků

10.10.2017 09:35
Je říjen a naši prvňáčci mají za sebou svůj první školní měsíc. Jaký asi byl? Plný zážitků, nových věcí a informací. Děti si zvykaly na nové prostředí, na spolužáky i na paní učitelku a asistentky. Začínají se učit pomalu a hravě, procvičují grafomotoriku, výslovnost, předmatematické představy,...

Beseda s Městskou policií v 1. B

09.10.2017 08:45
Začátek září je každoročně významným datem pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku. Cesta do školy s sebou přináší i některá úskalí, proto tématem besedy s příslušníky MP byla bezpečnost na silnici, správné přecházení, semafor a poznávání dopravních značek. Beseda byla...

Den sociálních služeb ve F-M - VIII.A, VIII.B

14.09.2017 09:07
Text připravujeme... foto zde 

Ředitelské volno

13.09.2017 14:00
Sdělení zákonným zástupcům žáků Z důvodů organizačně-technických vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. pro žáky školy ve dne 29. září 2017 volný den (tzv. ředitelské volno). Pro děti mateřské školy přerušuji provoz mateřské školy z výše uvedených důvodů dle § 3 odst. 2  vyhlášky č....

Upozornění

31.08.2017 08:41
Dne 4.9.2017 mají žáci jednu vyučovací hodinu (od 8:00 do 8:45), tento den není provoz školní družiny!