Dobrovolná docházka

Vážení rodiče,

 1. od 25. 5. 2020 bude znovuotevřena škola po epidemii Covidu-19. Vzdělávání bude od 25. 05. 2020 do 30. 06. 2020 nepovinné. Žákům se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.  Pokud bude žák docházet do školy, platí povinnost zákonného zástupce omlouvat běžnou absenci dle školního řádu.
 2. V případě neúčasti vašeho dítěte na vzdělávání ve škole v termínu 25.5.-30.6.2020, vyplňte  Prohlášení o neúčasti dítěte ve škole od 25. 05. 2020 do 30. 06. 2020 – viz Prohlaseni zákonného zástupce. V tomto případě již není možné později dítě ve výše uvedeném termínu do skupiny zařadit. Vyplněné a podepsané Prohlášení (naskenované, vyfocené) odešlete e-mailem třídnímu učiteli, Prohlášení můžete také vhodit do schránky školy nebo osobně předat na sekretariátu školy, Škarabelova 562 v době úředních hodin školy (denně od 8.00 do 12.00).
 3. V naší škole budou znovuotevřeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle vymezení rizikových skupin podle Ministerstva zdravotnictví: 1.A,  2.A  a  5.A.

Pravidla dobrovolného vzdělávání 

 1. Dítě musíte přihlásit do 18. 05. 2020 k docházce do školy od 25. 05. 2020.
 2. Pokud dítě nastoupí k výuce později, je to možné, ale přihlášení musí být provedeno do 18. 05. 2020, pozdější přihlášení není možné.
 3. Omlouvání dětí -  Běžně podle školního řádu. Při absenci delší než 2 dny bude škola kromě omluvenky požadovat písemnou informaci, zda žák bude i nadále do skupiny docházet.
 4. Pokud dítě dochází do školy, NELZE uplatňovat ošetřovné.
 5. Provoz školy bude zajištěn od 8.00 do 15,30 hod. pro všechny děti. Ranní družina nebude v provozu.
 6. Výuka bude probíhat denně od 8,00 do 11, 40 hod. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Odpolední zájmovou činnost do 15,30 hod. povedou vychovatelky nebo asistenti pedagoga.
 7. Pokud bude dítě docházet do školy, musí zákonný zástupce vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici na webových stránkách školy). Dokumenty si lze také vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy, Škarabelova 562, FM. Žák je přinese do školy podepsané první den obnovené docházky do školy, tj. 25. 5. 2020.
 8. Výuka bude zaměřena na procvičování a utvrzování učiva hlavních předmětů. Bude koordinována s distanční výukou pro žáky učící se doma.

 

Ve Frýdku-Místku 12. 05. 2020                                    

 

PaedDr. Dana Zemánková, ředitelka školy