Dobrovolná docházka od 1.6.2020

Vážení rodiče,

Od 01.06 2020 bude znovuotevřena škola pro dobrovolné vzdělávání žáků s postižením na základě sdělení MŠMT ze dne 25.05. 2020

Sdělení MŠMT

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení o bezinfekčnosti ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.

Pravidla dobrovolného vzdělávání pro žáky od 01.06. 2020v ZŠ a MŠ Naděje

 1. Výuka žáků základní školy speciální
 • Pobyt ve škole od 8,00 do 11,40 hod. – zda bude denní výuka, upřesníme podle počtu přihlášených žáků (nutné tvořit skupiny podle handicapu)
 • Rodiče si obědy nahlásí u vedoucí školní jídelny na budově K Hájku 2972
 • Školní družina nebude v provozu
 1. Výuka žáků základní školy
 • Výuka žáků 1.st. ZŠ - denně od 8,00 do 11,40 hod., možné odpolední aktivity do15,30 hod.
 • Výuka žáků 2.st. ZŠ -  2x týdně od 8,00 do 11,40 hod.
  • Třídy 7.A + 8.A ve dnech pondělí + středa
  • Třídy 7.B + 9.B ve dnech úterý + čtvrtek
 • Nahlásit stravné u p.Hillové (5.ZŠ), kdo odebírá obědy
 1. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (je součástí níže uvedené přílohy) lze vytisknout na níže uvedeném odkazu (na konci dokumentu) nebo vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy, Škarabelova 562, FM. Žák je povinen odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti první den obnovené docházky do školy dne 01.06. 2020.

 

Příloha: 

Provozní podmínky k ochraně zdraví a provozu základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle §16 odst.9 školského zákona v období do konce školního roku 2019/2020 (vydalo MŠMT).

 

Ve Frýdku-Místku 26. 05. 2020                                           

 

PaedDr. Dana Zemánková, ředitelka školy