Vysvědčení se předává v úterý 30.06.2020 od 8:00 do 9:00 hod.

Žáci, kteří od 25.5.2020 nedocházeli do školy, musejí přinést Prohlášení o bezinfekčnosti - k vytisknutí zde. Prohlášení o bezinfekčnosti předají ihned po příchodu do školy svému třídnímu učiteli.
 
Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Žáci i učitelé jsou povinni na chodbách a ve společných prostorách použít roušku. 
 
Obědy se vydávají jen na budově El.Krásnohorské od 10:00 hod. do 11:00 hod.
 
Provoz školní družiny je do 12:00 hod.