PÁ 12.06.2020 20:00
ÚT 02.06.2020 15:00
PÁ 13.3.2020 19:00

Informace pro žáky ZŠ:
Od pondělí dne 16.03.2020 bude pro žáky zahájeno distanční procvičování učiva. Informace o zadaných domácích úkolech budou dostupné na těchto stránkách školy ZDE, a domácí úkoly budou aktualizovány 1x týdně (vždy v úterý). Žáci mají na zpracování zadaných úkolů vždy celý týden (do další aktualizace).

ST 11.03.2020 07:30
Informace pro zaměstnance:
Všichni zaměstnanci školy nastoupí do školy dne 16.03.2020 (pondělí) v 08:00 na budovu Škarabelova ul.
(nejedná se o zahájení výuky!)
 
ST 11.03.2020 07:30
Informace pro rodiče:
Způsob předání formuláře pro ošetřovné si rodiče mohou dohodnout na sekretariátu školy na budově Škarabelova ul. v pracovní dny v době od 08:00 do 10:00 hod.

Aktuální opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru

Datum 13.3.2020 19:00

informuji Vás, že Rada města Frýdku-Místku na své 42. schůzi konané dne 13. 3. 2020
1.rozhodla
o přerušení provozu mateřských škol pro veřejnost v rámci příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek, a to z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání s tím, že zaměstnanci mateřských škol budou dle pokynů odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy dle potřeby na pracovištích zajišťovat provizorní zajištění péče o děti, jejichž rodiče jsou zapojeni do kritické infrastruktury ve městě a jsou prokazatelně bezinfekční a bez cestovatelské anamnézy (zejména Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, Městská policie Frýdek-Místek, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky)
2.ukládá
ředitelům příspěvkových organizací uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, aby zajistili realizaci bodu 1 tohoto usnesení.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12.3.2020 14:00
Vláda vyhlásila kvůli výskytu epidemie nebezpečného koronaviru nouzový stav. Platí od čtvrteční 14. hodiny a potrvá třicet dní. Na mimořádném jednání vláda zaroveň rozhodla o zpřísnění již přijatých opatření. Od pátečního rána jsou zakázány veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob, omezen je i provoz restauračních zařízení. Nebude je možné využívat mezi 20:00 a 6:00.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy-z-ceska/nouzovy-stav-cesko-narizeni.html
 
Datum: 10. 3. 2020 10:36:56

dnes, premiér Vlády ČR pan Andrej Babiš sdělil opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru.

Od středy 11. 3. 2020 se zavírají všechny základní školy, toto opatření platí do odvolání.

Žádáme Vás o neprodlené informování rodičů obvyklým způsobem (stránky školy a dalšími informačními toky).

Jelikož v současné době kromě probíhající tiskové konference a vyjádření na IDnes.cz nemáme žádné další oficiální vyjádření (stránky MŠMT, MZ … jsou t.č. nedostupné), Vám další informace budeme postupně sdělovat.

Upozorňujeme, že zatím  se uvedené opatření netýká MŠ.

Ing. Jiří Adámek
vedoucí Odboru ŠKMaT

Obnovení provozu školy sledujte v médiích a na našich stránkách www.specskolynadeje.cz.

 

Mimořádné opatření MZ - uzavření škol

Mimořádné_opatření MZ -_zákaz_konání_akcí

______________________________________________________________________________________________________________________________________

KORONAVIRUS !!!

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

Další pokyny pro personál, žáky a rodiče:

 • Všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, mají povinnost telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim potvrdí karanténu.
 • Pokud by lékař karanténu nepotvrdil, mají kontaktovat hygienickou stanici.
 • Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři.
 • Kontaktování lékaře, či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy.

Doporučení pro školy ke koronaviru!

Organizace školního roku 2019/2020

  Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Školní prázdniny ve šk.roce 2019/2020:
 • 28. až 30. října 2019 – Podzimní prázdniny
 • 17. listopadu 2019 – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. prosince 2019 až 3. ledna 2020 – Vánoční prázdniny
 • 31. ledna 2020 – Pololetní prázdniny
 • 22. února až 1. března 2020 - Jarní prázdniny Frýdek-Místek
 • 9. a 10. dubna 2020 – Velikonoční prázdniny
 • 1. května 2020 – Svátek práce
 • 8. května 2020 – Den vítězství
 • 1. července – 31. srpna 2020 – Letní prázdniny

Naše škola

 • Zřizovatelem školy je Statutární město Frýdek-Místek.
 • Škola působí od 1.1. 2004 jako příspěvková organizace.
 • Škola má tři pracoviště. Všechna jsou bezbariérová.

Nabízíme:

 • Klidné prostředí a menší kolektivy žákům se  speciálními  vzdělávacími potřebamiporuchami učení, chování, se zdravotním oslabením nebo pro žáky s tělesným postižením.
 • Vzdělávání ve třídách pro žáky s mentálním postižením různého stupně anebo v kombinaci s více vadami.
 • Třídy pro žáky s autismem.
 • Docházku do mateřské školy dětem s různým zdravotním postižením  s následnou možností vzdělávání v odpovídajícím typu základní školy.


 

Aktuální informace

Zápis dětí do 1.ročníku

24.03.2020 17:17
Na základě mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s pandemiíí COVID-19 budou zápisy k povinné školní docházce na ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek probíhat bez přítomnosti dětí ve škole v termínu od 14.4. 2020 do 28.4.2020. Možnosti podání žádosti, popř.odkladu: Prostřednictvím...

Branný den v přírodě

23.10.2019 10:15
V pátek 25.10.2019 se žáci naší školy zúčastní celodenní akce Branný den v přírodě. Jsou pro ně připraveny branné disciplíny jako např. ověření dovedností a znalostí ze zdravovědy a topografie, překonání překážek v přírodě, střelba ze vzduchovky a také atraktivní soutěže jako simulace "průchodu...

Seznam žáků přijatých do 1.třídy pro šk.rok 2019/2020

22.08.2019 12:31
Seznam najdete zde.

Ředitelské volno

26.04.2018 12:32
Dne 7.5.2018 - ředitelské volno.

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání do MŠ a ZŠ Naděje

25.04.2018 13:48
Seznam žáků přijatých ke vzdělávání do MŠ a ZŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek – Místek pro školní rok 2018/2019 Pořadové...

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019

22.03.2018 13:53
Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019  Termín zápisu dětí do 1. třídy  Zápis na naší škole proběhne 23. a 24. dubna 2018 (pondělí, úterý)   na pracovišti Škarabelova 562 oba dny v době od 13 do 17 hodin. Doporučujeme, aby se...

Volby do školské rady

14.11.2017 13:27
Vážení rodiče, zákonní zástupci, pedagogové, na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuje volební komise ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 termín pro konání voleb do školské rady na období let 2018-2020. Volby se uskuteční dne 11. prosince 2017 od 7:45 hod. do 16:45 hod. v...

Ředitelské volno

13.09.2017 14:00
Sdělení zákonným zástupcům žáků Z důvodů organizačně-technických vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. pro žáky školy ve dne 29. září 2017 volný den (tzv. ředitelské volno). Pro děti mateřské školy přerušuji provoz mateřské školy z výše uvedených důvodů dle § 3 odst. 2  vyhlášky č....

Upozornění

31.08.2017 08:41
Dne 4.9.2017 mají žáci jednu vyučovací hodinu (od 8:00 do 8:45), tento den není provoz školní družiny!

Zahradní slavnost

09.06.2017 12:04
Zahradní  slavnost,       která se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2017 od 14 hod. na zahradě školy na ulici Škarabelova.  Za špatného počasí se přesuneme do budovy školy. Připraveny budou soutěže a občerstvení. Základní škola a mateřská škola Naděje ve...

Pro zaměstnance

ÚT 31.03.2020 19:00
Děkuji správním zaměstnancům pracoviště K Hájku a některým pedagogickým pracovníkům za šití roušek pro potřebu školy a institucí ve městě.                   Ředitelka školy D.Zemánková

ÚT 24.03.2020 17:00
Pedag.pracovníci vyplní měsíční výkazy práce elektronicky. Najdete v sekci Tiskopisy ke stažení dole (interaktivní formuláře).

ÚT 24.03.2020 09:30
Vzhledem k trvajícím opatřením vlády ČR platí nařízení ředitelky školy, aby zaměstnanci sledovali denně webové stránky školy. Pokud bude potřeba dostavit se na pracoviště, budou k tomu zaměstnanci vyzváni na webu školy nebo přímo telefonicky od svých nadřízených.

Fotografie a školní akce

Informace k zápisu do Mateřské školy Naděje na školní rok 2010/2011

30.03.2010 19:33
Zápis do MŠ Naděje, K Hájku 2972, Frýdek – Místek se koná ve dnech 20. – 21.4.2010 v době...

Zelený den ve školce..

30.03.2010 19:31
V úterý 23. března se v naší školce konal Zelený den. Již od rána začaly chodit děti...

Environmentální výchova na naší škole - Světový den vody - 22.březen

30.03.2010 17:56
Světový den vody byl určen na 22. březen, od roku 1993. Spojené národy tento den založily  v...

Knihovnická lekce : Z pohádky do pohádky

29.03.2010 18:07
Ve čtvrtek 25. 3. 2010 navštívili žáci naší školy dětské oddělení Městské knihovny ve Frýdku. Už se...

Environmentální výchova - 1. stupeň ZŠ Naděje Frýdek-Místek

23.03.2010 15:12
V rámci environmentální výchovy se v prvních až pátých ročnících uskutečnila soutěž, jejímž úkolem...

U nás straší, aneb přijďte se bát

21.03.2010 10:56
Ve čtvrtek 18.3. 2010 navštívili naši žáci Muzeum Beskyd F-M. Přednáškový a výstavní sál...

Zápis do 1. ročníku...

03.03.2010 22:05
Ve dnech 2.2. a 3.2. proběhl na naší škole zápis do 1....

Plavecká škola v MŠ...

02.03.2010 22:23
  Plavecká škola v MŠ Naše MŠ podporuje zdravý životní styl, jehož nedílnou součástí je taky...

Vzdělávání pedagogů...

02.03.2010 22:16
Vzdělávání pedagogů V rámci projektu FM Education , do kterého je zapojeno 7 pedagogů ZŠ ,...

Recitační soutěž....

25.02.2010 18:47
Recitační soutěž   Dne 17.2.2010 proběhlo na 2.ZŠ městské kolo recitační soutěže. Naši školu...