Naše škola

  • Zřizovatelem školy je Statutární město Frýdek-Místek.
  • Škola působí od 1.1. 2004 jako příspěvková organizace.
  • Škola má tři pracoviště. Všechna jsou bezbariérová.

Nabízíme:

  • Klidné prostředí a menší kolektivy žákům se  speciálními  vzdělávacími potřebamiporuchami učení, chování, se zdravotním oslabením nebo pro žáky s tělesným postižením.
  • Vzdělávání ve třídách pro žáky s mentálním postižením různého stupně anebo v kombinaci s více vadami.
  • Třídy pro žáky s autismem.
  • Diagnostický pobyt ve třídách základní školy  v délce až 3 měsíců pro žáky,  u nichž se zvažuje odpovídající vzdělávací program podle individuálních možností  a schopností žáka.
  • Docházku do mateřské školy dětem s různým zdravotním postižením  s následnou možností vzdělávání v odpovídajícím typu základní školy.

 

 

Fotografie a školní akce

Vánoční dílny I. B

12.12.2017 07:17
Jako každý rok jsme i letos navštívili s dětmi Vánoční dílnu v Klíči, abychom si vyrobili drobné dárečky....

ZŠS - Muzejní lekce

11.12.2017 22:12
Dne 11.12.2017 jsme byli v Muzeu Beskyd. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o Vánocích, jak slavili naši předkové a nebo...

ZŠS - Perníčky

08.12.2017 22:03
Dne 8.12.2017 jsme dokončili vánoční perníčky, abychom si vyzdobili pěkně třídu a připravili další dárky pro rodiče....

Mikuláš

05.12.2017 16:29
Dnes k nám přišel Mikuláš.  Foto zde: ulice Škarabelova ulice E. Krásnohorské  ulice K Hájku 

ZŠS - Výroba dárků pro rodiče

04.12.2017 16:36
Dne 23.11. jsme společně vyrobili dárky pro rodiče. Určitě se jim budou líbit. Fotky zde