Seznam žáků přijatých ke vzdělávání

do MŠ a ZŠ Naděje

více informací zde .Naše škola

  • Zřizovatelem školy je Statutární město Frýdek-Místek.
  • Škola působí od 1.1. 2004 jako příspěvková organizace.
  • Škola má tři pracoviště. Všechna jsou bezbariérová.

Nabízíme:

  • Klidné prostředí a menší kolektivy žákům se  speciálními  vzdělávacími potřebamiporuchami učení, chování, se zdravotním oslabením nebo pro žáky s tělesným postižením.
  • Vzdělávání ve třídách pro žáky s mentálním postižením různého stupně anebo v kombinaci s více vadami.
  • Třídy pro žáky s autismem.
  • Diagnostický pobyt ve třídách základní školy  v délce až 3 měsíců pro žáky,  u nichž se zvažuje odpovídající vzdělávací program podle individuálních možností  a schopností žáka.
  • Docházku do mateřské školy dětem s různým zdravotním postižením  s následnou možností vzdělávání v odpovídajícím typu základní školy.

 

 

Fotografie a školní akce

"TROJBOJ" školní družiny

07.11.2017 12:17
Dne 18.10.2017 se uskutečnil „ LEHKOATLETICKÝ TROJBOJ „ školní družiny. Akce probíhala na školním hřišti ulice...

Halloween v V.B

04.11.2017 08:31
Dne 1.11.2017 jsme si ve třídě udělali Halloweenský rej. Sešly se různé masky, z nichž z některých šla přímo...

ZŠS - Podzimní dílny - Ještěrka

03.11.2017 12:39
Dnes jsme se spolu s dětmi ocitli v ráji plném podzimních barev, vůně, pohodlí a oku ladícímu prostředí jako z pohádky....

Podzimní pobyt v přírodě "Kam se schovávají?"

30.10.2017 08:22
Dne 25.10. se na naší škole uskutečnil tradiční podzimní pobyt v přírodě. Letos jsme si zvolili téma záhadné "Kam se...

ZŠS - fotky z akcí

29.10.2017 20:54
9.10.2017 proběhla u nás muzikoterapie, 13.10. jsme navštívili výstavu ptactva a 25.10. jsme se prošli podzimní...