Informace z jídelny        

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Odhlášku dítěte ze stravy lze provést den předem do 13,00 hodin a to telefonicky na 739 438 876 – školní jídelna

 nebo osobně v budově K Hájku na docházkové listy v šatně, na budově Škarabelova do určeného sešitu.  Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

Nově máme zřízenou emailovou adresu, kde je možno již ve zmíněném čase také stravu odhlásit, nezapomínejte uvádět jméno dítěte, pokud se rodič jmenuje jinak.
      
                             jidelnanadeje@seznam.cz

Výjimkou je den pondělí, kdy je možno dítě odhlásit do 7,00 hodin.

Pokud stravu nestihnete odhlásit, je možné si oběd první den nepřítomnosti dítěte v 11,30 hodin vyzvednout přímo na oddělení, které dítě navštěvuje a to do čistého jídlonosiče. Na budově Škarabelova ve výdejně v 12,30 hodin – dříve nelze. Z bezpečnostních důvodů nevydáváme stravu do sklenic.
Svačinky v MŠ z hygienických důvodů není možno uchovávat a vydávat u oběda.

Přihlášení dítěte ke stravě, zejména po dlouhodobější absenci, je také nutno provést den předem do 13,00 hodin, v pondělí do 7,00 hodin

Kuchyň odpovídá za kvalitu stravy jen  po dobu výdeje.

Ceny stravného platné  od 1.9.2014
MŠ celodenní strava   - přesnídávka + oběd + svačinka                         Kč 31,-
MŠ polodenní strava   - přesnídávka + oběd                                         Kč 25,-
Základní škola 1. stupeň                       - oběd                                     Kč 23,-
Základní škola 2. stupeň                       - oběd                                     Kč 24,-
Odložená školní docházka MŠ celodenní                                               Kč 32,-
Odložená školní docházka MŠ polodenní                                               Kč 26,-
Žáci 15 let                                                                                         Kč 25,-


PROVOZ KUCHYNĚ     6,00 – 15,00 hodin
TELEFONNÍ ČÍSLO:     739 438 876

Výběr stravného probíhá hotovostním způsobem v kanceláří vedoucí školní jídelny
V určené dny v prvním týdnu v měsíci. Rodiče budou s termíny seznámeni na vývěsce  vchodových dveřích.
 

Upozornění pro rodiče - obědy v době nemoci - platnost od 1.4.2015

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotovanou stravu do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon paragraf 119 a par.122 odst.2,vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, paragraf 2 odst.7 a par.4 odst.9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda.

Plná cena oběda je stanovena takto:
MŠ celodenní docházka                    Kč 78,-
MŠ polodenní docházka                    Kč 72,-
1st. ZŠ                                           Kč 70,-
2st. ZŠ                                           Kč 71,-
MŠ celodenní docházka odložená      Kč 79,-
MŠ polodenní docházka odložená      Kč 73,-
Žáci 15 letí                                      Kč 72,-
Zaměstnanci                                   Kč 79,-


Není-li dítě ze stravy na další dny nemoci řádně odhlášeno, uhradí rodiče za nevyzvednutou stravu ve školní jídelně plnou cenu.
Rodiče jsou povinni dle výše citované vyhlášky tyto nedoplatky školní jídelně doplatit.
Toto vyplývá ze zákona č. 561/2004 a vyhlášky 107/2005 par.4 odst.9.
 Oprávněnost odběru dotované stravy bude kontrolována.

TELEFONNÍ ČÍSLO NA ŠKOLNÍ KUCHYŇ:
739 438 876