Beseda na téma : "Kyberšikana"

27.02.2011 22:07

Dne 24.2. 2011 se s příslušníky policie České republiky uskutečnila beseda, která byla určena žákům šesté a osmé třídy. Žáci získali nové informace o dané problematice. Policista vysvětlil žákům, že cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to jednání úmyslné, nepřátelské, které se obvykle opakuje a oběť takového jednání se nemůže účinně bránit. Dětem byly popsány jednotlivé typy kyberšikany a pomocí konkrétních životních příběhů jim policista vysvětlil, kde až může skončit „nevinné chatování“.

                                                                    Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

 

 

Share |
Zpět