Ekopolis

23.04.2011 18:49

Naše škola se zapojila do projektu Ekopolis , kterého se účastní žáci 4. a 5. ročníků. Tato zajímavá hra má za cíl atraktivním způsobem podpořit výuku průřezového tématu environmentální výchovy. Základním cílem této didaktické hry je přivést hráče k zamyšlení nad základními principy fungování určitého území. Může se jednat o uzavřené údolí, ve kterém se postupně rozvíjí jednotlivá městečka. Každý hráč představuje starostu, jehož snahou je vybudovat fungující městečko v souladu s principy tzv. udržitelného rozvoje. Závěry celé řady zahraničních i českých odborných studií potvrzují, že hry pozitivním způsobem rozvíjí motivaci žáků k učení a jsou vhodným nástrojem pro seznamování žáků s danou tématikou.

                    ... foto ...                                        Mgr.Miroslava Červenková   

Share |
Zpět