Práce s Interaktivní tabulí

19.05.2010 22:02

Po nainstalování první Interaktivní tabule v prosinci 2009 a zaškolení pedagogů na konci ledna 2010 jsme si dali na Metodické poradě ZŠ za úkol, odučit alespoň 1 vyučovací hodinu každá třída do konce března 2010. Zvládli jsme dohromady odučit 37 vyučovacích hodin ve všech třídách (pozn. máme 8 tříd ZŠ), v různých vyučovacích předmětech jako v Českém jazyce, Matematice, Přírodovědě, Vlastivědě, Anglickém jazyce, Hudební výchově. Žáci pracují v menších skupinkách a učitelé uplatňují individuální přístup. Práce s kouzelnou tabulí se žákům velice líbí a umožňuje učitelům se žáky lépe procvičit dané učivo. Tabuli budeme všichni využívat a pro žáky se bude výuka stávat velmi pestrou.

 

Share |
Zpět