Recitační soutěž žáků II. stupně

21.03.2019 09:50
S příchodem jara probíhá na naší škole tradiční recitační soutěž. 
Žáci 2. stupně si zarecitovali právě v den jarní rovnodennosti, tedy 20. 3. 
Oslavili jsme tak nejen krásu poezie a veršů, ale i první jarní den.
 
Soutěže se zúčastnilo 16 žáků ze tříd 6.A, 7.A, 7.B, 9.A, 9.B. 
Porota složená z vyučujících objektivně zhodnotila jednotlivé výstupy žáků. 
Udělila dvě první místa – Šárce P. a Michaele E. z 9.B, 2. místo Karin G. ze 7.A, dvě 3. místa Vojtovi S z 9.B a Mariánovi K. z 9.A. 
Navíc byli ještě oceněni Dan A. z 7.B a Robin S. z 6.A.
 
Publikum tvořili ostatní spolužáci, kteří i s vyučujícími a asistenty ocenili potleskem každého přednášejícího žáka.
Všem, kteří se dokázali naučit zpaměti báseň, a někteří i s krásným přednesem, patří pochvala a poděkování za účast v této soutěži.
 
 
L.Babjaková  
 
 
Share |
Zpět