Výšlap Kozlovice - Hukvaldy

01.05.2011 18:35

V sobotu 30.4. 2011 se členové turistického kroužku vydali na sedmý výšlap, který vedl z Kozlovic přes Měrkovice na Hukvaldy Celá trasa měla asi 8,5 km.
Hned první zajímavé zastavení bylo v obci Kozlovice, kde si členové prohlédli historickou budovu první kozlovické školy, která koncem 18. století byla v budově Starého fojtství č.p. 1 Pak trasa vedla po žluté turistické značce podél potoku Ondřejnice až do obce Měrkovice.
U zvoničky v Měkovicích se členové kroužku vydali k Myslivně, která se již nachází v Hukvaldské oboře. Ta byla založena v roce 1566 a patří mezi nejstarší obory u nás.
V oboře žije mnoho daňčí a mufloní zvěře. Zvěř jsme pozorovali u krmelce. V roce 1999 byla část obory vyhlášena přírodní památkou. V oboře jsme obdivovali vzrostlé stromy a dětem jsme mohli ukázat i Lišku Bystroušku. Poslední výšlap nás čekal na samotný hrad Hukvaldy, který je jedním z největších hradů na Moravě. Dozvěděli jsme se, že byl pravděpodobně vybudován v první polovině 13. století a díky své poloze a mohutnému opevnění nebyl nikdy vojensky dobyt. Po požáru v roce 1762 již hrad nebyl obnoven Nejlépe zachovalým objektem na hradě je kaple sv. Ondřeje, kterou jsme si prohlédli. Z věže hradu jsme viděli do širokého okolí. Připomněli jsme si, že na Hukvaldech se narodil i hudební skladatel Leoš Janáček. Procházka se vydařila, sluníčko nám svítilo a už se těšíme na poslední květnový výlet.

 

                                                          Mgr. Lenka Hlavatá, Mgr. Vratislav Matěj
                                                                         vedoucí kroužku
 

Share |
Zpět