Fotografie a školní akce

Adventní dílny v Květince...

29.11.2010 20:31
Dne 23.11. 2010 se v MŠ ve třídě Květinka,  konaly adventní dílny. Dopoledne patřilo dětem a jejích tvorbě. Šikovné ručičky vytvořily řadu krásných výrobků, např. Mikuláše, čerta, svícen, nebo sněhovou vločku. V odpoledních hodinách se naše třída opět proměnila v adventní dílnu,...

Výšlap na Prašivou

23.11.2010 17:07
V sobotu 20.11. 2010 se členové turistického kroužku vydali na druhý výšlap, který vedl přes Dobratice až na Prašivou. Celá trasa měla asi 10 km. Vrchol Prašivé leží v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd a spadá do katastru obce Vyšní Lhoty. Děti si prohlédly na vrcholu...

Knihovnická lekce „Jak se vaří knížka“

23.11.2010 16:58
V měsíci listopadu se naše děti vydaly poprvé v tomto školním roce do knihovny. Paní knihovnice nás opět nezklamaly. Připravily pro nás lekci „Jak se vaří knížka“. Hravou divadelní formou se žáci dozvěděli, jak vznikají knihy, kdo je píše, kdo do nich maluje obrázky, jaké...

Uspávání skřítků...

15.11.2010 22:11
  A byl podzim. Čas, kdy se většina skřítků a víl, ukládá k zimnímu spánku. Na trůn zasedla  víla Květinka, aby poděkovala svým pomocníkům za laskavou péči o naši krásnou přírodu. Rozloučila se všemi a pak společně tančili… V závěru se malí skřítci museli pořádně rozcvičit,...

Beseda o vztazích

14.11.2010 18:02
„Vztahy“ Dne 10.11. 2010 lektorka rodinné výchovy paní Lenka Diasová, Dis. uskutečnila besedu na téma „Vztahy“, která byla určena dětem druhého stupně. Paní lektorka svou besedu přizpůsobila specifickým potřebám našich dětí. Žákům vysvětlila, co jsou to vztahy, kde vznikají, jak nás ve...

Beseda o problematice šikany

04.11.2010 20:01
Ve dnech 2.11. a 4.11. 2010 se žáci prvního stupně zúčastnili besed, které řešily problematiku šikany. Celou problematiku dětem přiblížila paní kurátorka, která přispěla k tomu, že se ve třídách otevřelo téma šikany a děti si uvědomovaly, že mnoho problémů, které ve třídách vznikají se jich...

Podzimní den v přírodě 26.10.2010

31.10.2010 11:18
Přestože nám počasí nepřálo, celá škola trávila tento den v podzimní přírodě. Plnili jsme úkoly EVVO – celoškolní projekt nazvaný PODZIM – STROMY V MÉM OKOLÍ.  Zahráli jsme si na Popelky, naučili jsme se poznávat nejznámější stromy a jejich plody. Snažili jsme se rozpoznávat stáří...

Přírodovědný kroužek ŠD

25.10.2010 17:47
Podzimní les Dne 8. 10. 2010 zahájili žáci školní družiny pravidelnou činnost přírodovědného kroužku vycházkou do lesa na Panské Nové Dvory.Cílem akce bylo nejen pozorovat změny v přírodě, ale také to, jak člověk škodí nebo prospívá lesu. Během vycházky žáci sami poukazovali na věci,...

Turistický kroužek

19.10.2010 19:32
V sobotu 16.10. 2010 se turistický kroužek vydal na první výšlap po naučné stezce Frýdecký les. Celá trasa měla asi 7 km, členové kroužku prošli trasu podle orientačních značek a naučných tabulí, na kterých se dozvěděli mnoho o významu a funkcích lesa, ale také o houbách a dalších lesních...

Beseda se členy hasičského záchranného sboru

14.10.2010 18:09
V rámci programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ se v naší škole uskutečnila beseda se členy hasičského záchranného sboru. Děti se učily, jak přivolat pomoc v případě, že se dostanou do blízkosti požáru, jak mohou rozpoznat jiné hrozící nebezpečí a jak...