Fotografie a školní akce

Podzimní den v přírodě

01.10.2021 13:35
Celý den jsme strávili v podzimní přírodě ve Frýdeckém lese. Snažili jsme se ji vnímat více smysly a myslím, že se to povedlo. Nejen, že děti získaly nové poznatky o přírodě, ale také prohloubily své znalosti o stromech a houbách. Podzim si „přinesly“ také do školy a vyrobily...

Školní družina na začátku šk.roku

24.09.2021 09:35
Ve čtvrtek 2. 9. 2021 jsme se téměř všichni sešli po prázdninách ve školní družině. Na začátku jsme přivítali nové kamarády, kteří budou v tomto školním roce družinu navštěvovat. První dny jsme trávili hraním deskových her, relaxací při poslechu hudby a četbě pohádek. Jelikož nám přeje i...

Uklízíme Česko!

23.09.2021 07:32
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek ve městě. Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Naše škola se rozhodla také zapojit, aby nás záplava odpadků jednoho dne zcela...

Beseda s myslivci

29.06.2021 09:30
Dne 25.6. nás ve škole navštívili přátelé Lesního světa, kteří se se žáků nejprve ptali na lesní zvířata, která znají. Ukazovali dětem obrázky jednotlivých zvířat. Některá zvířata děti neznaly, ale mohou se s nimi setkat při procházkách v Beskydech. Dále je seznámili s různými rasami loveckých...

Rozloučení s desáťáky

27.06.2021 15:14
V úterý 22.6. 2021 jsme se loučili v cukrákrě CoolCukře ve Frýdku s žáky 10. ročníku. Společně s rodiči i dětmi jsme zavzpomínali na uplynulých 10 let a užili si příjemnou atmosféru cukrárny. Den jsme si osladili skvělými zákusky či jinými dobrotkami. Na památku jsme žáky vyfotografovali v...

Školní výlet Štramberk

21.06.2021 10:23
Dne 16.6. se žáci 1. stupně zúčastnili zaslouženého školního výletu. Naše cesta směřovala do Štramberku. Tam nás čekaly dvě průvodkyně : Áďa a Marťa. Jako první zastávka byla v jeskyni Šipka, kde se nám dokonce podařilo vzbudit Bertíka, což byl jeskynní muž, který tam zrovna pobýval. J Další...

Dopravní výchova

11.06.2021 07:55
9.6.2021 se žáci  čtvrtých ročníků zúčastnili praktické výuky na dopravním hřišti v Místku. Ještě než se děti vydaly na cestu, předcházela teoretická příprava a složení písemné zkoušky formou testu, který všichni zvládli. Společně s paní policistkou si  na dopravním hřišti děti zopakovaly...

Den dětí na školní zahradě

11.06.2021 07:42
V úteý 1.6.2021 jsme na školní zahradě společně oslavili Mezinárodní den dětí. Počasí bylo nádherné a na děti čekalo 12 připravených stanovišť. Na každém stanovišti plnili zadané úkoly, které pro mnohé účastníky byly náročnější. Všichni se však úkolu zhostili na výbornou a za úspěšné splnění...

Vítání jara

19.04.2021 07:15
Venku je stále zima, proto jsme se ve třídě III. B rozhodli jaro přivolat. Paní asistentka Mgr. Monika Liberdová nás provedla jarní přírodou, symboly jara a změnami, které nastávají v tomto období. Pásmem básniček a poslechem písniček se s dětmi snažila přivolat jaro. Děti stavěly ptáčkům...

Karneval na Hájku

08.03.2021 13:04
26. února proběhl na Hájku dětmi dlouho očekávaný dětský karneval. Užili jsme si dopoledne plné tanečků, písniček a nechyběly ani zábavné hry. Moc děkujeme maminkám za přípravu krásných kostýmů a také výborné občerstvení. Foto zde: