Fotografie a školní akce

Podzimní den v přírodě 26.10.2010

31.10.2010 11:18
Přestože nám počasí nepřálo, celá škola trávila tento den v podzimní přírodě. Plnili jsme úkoly EVVO – celoškolní projekt nazvaný PODZIM – STROMY V MÉM OKOLÍ.  Zahráli jsme si na Popelky, naučili jsme se poznávat nejznámější stromy a jejich plody. Snažili jsme se rozpoznávat stáří...

Přírodovědný kroužek ŠD

25.10.2010 17:47
Podzimní les Dne 8. 10. 2010 zahájili žáci školní družiny pravidelnou činnost přírodovědného kroužku vycházkou do lesa na Panské Nové Dvory.Cílem akce bylo nejen pozorovat změny v přírodě, ale také to, jak člověk škodí nebo prospívá lesu. Během vycházky žáci sami poukazovali na věci,...

Turistický kroužek

19.10.2010 19:32
V sobotu 16.10. 2010 se turistický kroužek vydal na první výšlap po naučné stezce Frýdecký les. Celá trasa měla asi 7 km, členové kroužku prošli trasu podle orientačních značek a naučných tabulí, na kterých se dozvěděli mnoho o významu a funkcích lesa, ale také o houbách a dalších lesních...

Beseda se členy hasičského záchranného sboru

14.10.2010 18:09
V rámci programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ se v naší škole uskutečnila beseda se členy hasičského záchranného sboru. Děti se učily, jak přivolat pomoc v případě, že se dostanou do blízkosti požáru, jak mohou rozpoznat jiné hrozící nebezpečí a jak...

Návštěva divadelního představení v Nové scéně Vlast

13.10.2010 19:32
Dne 13. října děti z prvního stupně naší školy navštívily velmi hezké a poučné divadelní představení pohádky K. J. Erbena OBUŠKU Z PYTLE VEN. Přestože ji všichni známe z filmového zpracování, její divadelní  a muzikálová podoba se nám velmi líbila. Humor i napětí,...

Prosíme o podporu našeho projektu "Zahrada – centrum zdravého učení"...

02.10.2010 20:47
Dne 10. září 2010 proběhlo 2. zasedání Rady reprezentantů, na němž její členové posuzovali zaslané žádosti o příspěvek v rámci programu PRAZDROJ LIDEM. Posuzování těchto žádostí a následný výběr projektů postupujících do veřejného hlasování probíhalo pečlivě a zodpovědně. Rada reprezentantů dala...

Ředitelské volno pro žáky budovy Škarabelova 562

25.08.2010 21:23
Ředitelka školy sděluje , že uděluje  ředitelské volno podle Zákona č.563/2004 Sb.  - školský zákon, § 24, odst. 2  pro žáky budovy FM, Škarabelova 562 ve dnech od 1.9. 2010 do 7.9.2010. Školní rok 2010/11 bude pro žáky docházející na budovu Škarabelova 562 zahájen dne 8.9....

Dopravní výchova

22.06.2010 20:15
Odbor dopravy a silničního hospodářství každoročně zajišťuje ve spolupráci s Městskou policií výuku dopravní výchovy pro žáky základních škol. V pátek 18. 6. se této akce s názvem „ cyklista v dopravě “ zúčastnili naši žáci. Na dopravním hřišti u Víceúčelové sportovní haly paní...

Školní výlet ZOO Ostrava – 17.6.2010

22.06.2010 16:31
Děti se tento den nemohly dočkat, kdy už vyjedeme za zvířátky, autobus dorazil přesně v 8 hod. a my jsme konečně vyjeli směr ZOO Ostrava. Po zakoupení vstupenek jedna polovina dětí začala prohlídkou zvířátek, druhá část dětí od 9,15 – 10 hod. výukový program u medvědů a šelem , kdy jsme...

Zahradní slavnost – 8.6. 2010

21.06.2010 22:22
Protože se blíží léto a pro všechny vytoužené prázdniny, letos jsme zahradní slavnost pojali jako rozkvetlou louku se vším, co k ní patří - mravenci, broučci, berušky i motýli... Ti všichni se představili zpěvem hned v úvodní písni „Na mravenčí pasece“. Poté přišly na scénu berušky...