Fotografie a školní akce

Zhodnocení adaptačního pobytu

14.06.2010 16:18
V rámci projektu ESF FM Education jsme se s žáky účastnili Adaptačního pobytu v Hotelu P. Bezruč v Malenovicích. Dne 2. 6. 2010 odjelo v 10:00 od školy 15 žáků a 4 pedagogové. Rodiče nám zamávali na rozloučenou a my jsme se vydali na třídenní pobyt, za doprovodu obrovského...

MŠ slavila den dětí....

09.06.2010 22:55
V tento den přišly všechny děti v květinkovém oblečení. Pro nepřízeň počasí jsme svátek slavili ve třídách hrou, zpěvem, smíchem….  vším co k dětem patří.  ...::foto z akce::...

Okresní kolo v recitaci a zpěvu

09.06.2010 14:18
Datum : 8.6. 2010 Místo : ZUŠ v Místku Pořadatel : Středisko volného času Klíč Umístění našich žáků : Recitace - Michal Chalachán - 1. místo v kategorii 10 - 11 let                 Adéla Volná - 2. místo v kategorii 10 - 11...

Adaptační pobyt...

06.06.2010 20:31
 ADAPTAČNÍ POBYT  -  Termín konání:                2.6. – 4.6. 2010 S herním programem pro žáky ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 HOTEL PETR BEZRUČ Nachází se v klidné části horského...

Bambiriáda

01.06.2010 16:18
V pátek 28. 5. za velmi pěkného počasí se naši žáci s paní učitelkami vypravili do areálu Sokolík u řeky Ostravice.  Konal se zde další ročník dětských a mládežnických sdružení – Bambiriády. Děti obdržely kartičky, na které sbíraly razítka za splněné úkoly na jednotlivých...

Nové video ... O Šípkové Růžence

30.05.2010 11:09
  Milí návštěvníci našich webových stránek, blíží se konec školního roku a tak bychom se chtěli s vámi rozloučit pohádkou o Šípkové Růžence… Hezké prázdniny Vám přejí děti z dramatického kroužku a učitelky Danka Adamusová a Naďa Kreszowiczová.   ...::video::... 

Třída MŠ Květinka a Korálek v knihovně...

24.05.2010 21:35
V rámci tematického celku „Poznáváme naše město“ a plnění projektu estetické výchovy, jsme společně navštívili Městskou knihovnu – dětské oddělení.  Všem se nám v knihovně moc líbilo, paní knihovnice měla pro děti připravený zajímavý program. Cestou z knihovny jsme si...

Metodické centrum Naděje

19.05.2010 22:06
Dne 1.3. 2010 se ve škole sešli již po několikáté pedagogové zapojeni do Projektu FM Education na schůzce Metodického centra. 3 týmy si navzájem předvedly již vytvořené Pracovní listy pro žáky a Metodické listy pro učitele těchto výstupů Svět poznání žáků s handicapem- Jak pracuje moje tělo,...

Vzdělávání pedagogů

19.05.2010 22:04
V rámci projektu FM Education , do kterého je zapojeno 7 pedagogů ZŠ , vznikají 3 inovativní metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky a také metodika pro práci s interaktivní tabuli pro žáky s autismem. V prosinci 2009 škola získala díky projektu první  Interaktivní...

Práce s Interaktivní tabulí

19.05.2010 22:02
Po nainstalování první Interaktivní tabule v prosinci 2009 a zaškolení pedagogů na konci ledna 2010 jsme si dali na Metodické poradě ZŠ za úkol, odučit alespoň 1 vyučovací hodinu každá třída do konce března 2010. Zvládli jsme dohromady odučit 37 vyučovacích hodin ve všech třídách (pozn. máme 8...