Fotografie a školní akce

Metodické centrum Naděje

19.05.2010 22:06
Dne 1.3. 2010 se ve škole sešli již po několikáté pedagogové zapojeni do Projektu FM Education na schůzce Metodického centra. 3 týmy si navzájem předvedly již vytvořené Pracovní listy pro žáky a Metodické listy pro učitele těchto výstupů Svět poznání žáků s handicapem- Jak pracuje moje tělo,...

Vzdělávání pedagogů

19.05.2010 22:04
V rámci projektu FM Education , do kterého je zapojeno 7 pedagogů ZŠ , vznikají 3 inovativní metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky a také metodika pro práci s interaktivní tabuli pro žáky s autismem. V prosinci 2009 škola získala díky projektu první  Interaktivní...

Práce s Interaktivní tabulí

19.05.2010 22:02
Po nainstalování první Interaktivní tabule v prosinci 2009 a zaškolení pedagogů na konci ledna 2010 jsme si dali na Metodické poradě ZŠ za úkol, odučit alespoň 1 vyučovací hodinu každá třída do konce března 2010. Zvládli jsme dohromady odučit 37 vyučovacích hodin ve všech třídách (pozn. máme 8...

Zábavné dopoledne

15.05.2010 11:45
Na pátek 14.5. byl naplánovaný pro žáky naší školy jarní pobyt v přírodě. Bohužel počasí nám nepřálo, ale dobrá nálada nás neopustila. Paní učitelky pro nás připravily pestrý a zajímavý náhradní program.  Hned první hodinu děti ze třídy II.A zahrály všem spolužákům ve škole pohádku O slepičce...

Návštěva ve Středisku ekologické výchovy "HATĚ "

06.05.2010 13:53
Poučná exkurze třídy 1.A, 2.A, 2.B, 3.B, 4.C, 3.E Konečně přišel den 29. duben 2010, na který jsme se moc těšili. Tři paní učitelky nás v Hatích srdečně přivítaly a rozdělily do 2 skupin. V průběhu celého dopoledne nám velmi zajímavě vyprávěly o zvířátkách, rostlinách, stromech. Výklad byl...

MŠ na výletě v Bartošovicích

05.05.2010 20:58
Ve čtvrtek 29.4.2010 jsme navštívili Záchrannou stanici volně žijících živočichů v Bartošovicích. Seznámili jsme se s jednotlivými živočichy, kteří se stali nedobrovolně klienty stanice, protože jejich zdravotní stav vinou popálení elektrickým proudem, postřelením, vypadnutím z hnízda atd., jim...

Žák naší školy Daniel BAREŠ - úspěšný sportovec

28.04.2010 19:19
Do naší školy chodí nadějný sportovec Daniel Bareš, žák III.A třídy. Je členem Asociace turistických oddílů mládeže ČR /TOM Žlutý kvítek/ a úspěšně se zúčastňuje turistických závodů za nejmladší žáky. Turistický závod je terénní běh v délce 2-6 km a na trati musí závodník plnit...

Bylinky ve třídě II.B

28.04.2010 16:40
V měsíci dubnu v rámci školního projektu environmentální výchovy se žáci 1. a 2. ročníku věnovali pěstování bylinek. Zasévali do květináče řeřichu a bazalku, také se vypravili do přírody hledat rostliny, které následně usušili, vylisovali a nalepili do vlastně vyrobených sešitů. V bylinkových...

Den Země

23.04.2010 18:21
Den Země se každoročně koná 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Žáci a učitelé naší školy se rozhodli oslavit Den Země v místeckém parku Bedřicha Smetany. Pro návštěvníky byl připraven zábavný i poučný program, plný her a...

Čtenářská soutěž žákovské knihovny

15.04.2010 22:27
Knihovna je dlouhodobou součástí naší ZŠ. Obsahuje encyklopedie, beletrii, naučnou literaturu, časopisy i mimočítankovou četbu. Jejím cílem je zajistit pro děti motivující prostředí pro podporu a rozvoj jejich čtenářské gramotnosti a získat návyky pravidelné četby. Ve čtvrtek 15.4. byli vyhlášeni...