Fotografie a školní akce

Bambiriáda

01.06.2010 16:18
V pátek 28. 5. za velmi pěkného počasí se naši žáci s paní učitelkami vypravili do areálu Sokolík u řeky Ostravice.  Konal se zde další ročník dětských a mládežnických sdružení – Bambiriády. Děti obdržely kartičky, na které sbíraly razítka za splněné úkoly na jednotlivých...

Nové video ... O Šípkové Růžence

30.05.2010 11:09
  Milí návštěvníci našich webových stránek, blíží se konec školního roku a tak bychom se chtěli s vámi rozloučit pohádkou o Šípkové Růžence… Hezké prázdniny Vám přejí děti z dramatického kroužku a učitelky Danka Adamusová a Naďa Kreszowiczová.   ...::video::... 

Třída MŠ Květinka a Korálek v knihovně...

24.05.2010 21:35
V rámci tematického celku „Poznáváme naše město“ a plnění projektu estetické výchovy, jsme společně navštívili Městskou knihovnu – dětské oddělení.  Všem se nám v knihovně moc líbilo, paní knihovnice měla pro děti připravený zajímavý program. Cestou z knihovny jsme si...

Metodické centrum Naděje

19.05.2010 22:06
Dne 1.3. 2010 se ve škole sešli již po několikáté pedagogové zapojeni do Projektu FM Education na schůzce Metodického centra. 3 týmy si navzájem předvedly již vytvořené Pracovní listy pro žáky a Metodické listy pro učitele těchto výstupů Svět poznání žáků s handicapem- Jak pracuje moje tělo,...

Vzdělávání pedagogů

19.05.2010 22:04
V rámci projektu FM Education , do kterého je zapojeno 7 pedagogů ZŠ , vznikají 3 inovativní metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky a také metodika pro práci s interaktivní tabuli pro žáky s autismem. V prosinci 2009 škola získala díky projektu první  Interaktivní...

Práce s Interaktivní tabulí

19.05.2010 22:02
Po nainstalování první Interaktivní tabule v prosinci 2009 a zaškolení pedagogů na konci ledna 2010 jsme si dali na Metodické poradě ZŠ za úkol, odučit alespoň 1 vyučovací hodinu každá třída do konce března 2010. Zvládli jsme dohromady odučit 37 vyučovacích hodin ve všech třídách (pozn. máme 8...

Zábavné dopoledne

15.05.2010 11:45
Na pátek 14.5. byl naplánovaný pro žáky naší školy jarní pobyt v přírodě. Bohužel počasí nám nepřálo, ale dobrá nálada nás neopustila. Paní učitelky pro nás připravily pestrý a zajímavý náhradní program.  Hned první hodinu děti ze třídy II.A zahrály všem spolužákům ve škole pohádku O slepičce...

Návštěva ve Středisku ekologické výchovy "HATĚ "

06.05.2010 13:53
Poučná exkurze třídy 1.A, 2.A, 2.B, 3.B, 4.C, 3.E Konečně přišel den 29. duben 2010, na který jsme se moc těšili. Tři paní učitelky nás v Hatích srdečně přivítaly a rozdělily do 2 skupin. V průběhu celého dopoledne nám velmi zajímavě vyprávěly o zvířátkách, rostlinách, stromech. Výklad byl...

MŠ na výletě v Bartošovicích

05.05.2010 20:58
Ve čtvrtek 29.4.2010 jsme navštívili Záchrannou stanici volně žijících živočichů v Bartošovicích. Seznámili jsme se s jednotlivými živočichy, kteří se stali nedobrovolně klienty stanice, protože jejich zdravotní stav vinou popálení elektrickým proudem, postřelením, vypadnutím z hnízda atd., jim...

Žák naší školy Daniel BAREŠ - úspěšný sportovec

28.04.2010 19:19
Do naší školy chodí nadějný sportovec Daniel Bareš, žák III.A třídy. Je členem Asociace turistických oddílů mládeže ČR /TOM Žlutý kvítek/ a úspěšně se zúčastňuje turistických závodů za nejmladší žáky. Turistický závod je terénní běh v délce 2-6 km a na trati musí závodník plnit...