Červen 2011 - Den životního prostředí

Červen 2011 - Den životního prostředí

 Den životního prostředí

Tento  den  se stává  příležitostí   k zastavení se a zamyšlení nad  životním  prostředím  a možnostmi  jeho  ochrany. Také žáci se  aktivně  zapojují  a   snaží se  životní prostředí  chránit  třeba tříděním odpadů.  Stává se příležitostí k zastavení se a zamyšlení nad stavem prostředí a možnostmi jeho ochrany. Vyvrcholením  této akce byla  výstavka žákovských prací, kterou můžete shlédnout….zde

Share |