Květen 2013 - Online dotazník (surveymonkey.com)

Květen 2013 - Online dotazník (surveymonkey.com)

Při plnění projektu se žáci učí používat také různé informační technologie. Koordinátor zaslal odkaz na vyplnění online dotazníku. Tohoto nelehkého úkolu se chopili nejstarší žáci II. stupně z VIII.B. Po vypracování byl zaslán koordinátorovi.

Dotazník zde (PDF)

Share |