Květen 2014 - Projekt Comenius v ZŠ a MŠ Naděje

Květen 2014 - Projekt Comenius v ZŠ a MŠ Naděje

V ZŠ a MŠ Naděje pokračuje mezinárodní spolupráce mezi 6 školami z České republiky, Francie, Itálie, Polska a dvou škol z Anglie. Cílem je ekologická výuka, metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj jazykové vybavenosti učitelů i žáků, použití ICT techniky a téma národnostních menšin z České republiky a Polska v zahraničí.
Žáci s učiteli plní dané úkoly, které se pomocí prezentací představují všem školám na hodnotících setkáních. Projekt probíhá již druhým rokem a uskutečnilo se 6 mezinárodních pracovních setkání učitelů ve školách. Poslední mobilita se konala první květnový týden v naší škole, byla to již druhá mezinárodní návštěva u nás. Přivítali jsme 8 učitelů z Anglie z městečka Landscore a 6 učitelů z Francie z města Brest. Po mezinárodním turnaji učitelů v bowlingu, jsme cizince rozdělili do třech skupin a ve všech našich budovách probíhaly pracovní workshopy v hlavních předmětech v Základní škole, Základní škole praktické a také v Základní škole speciální společně se žáky. V odborných učebnách si se žáky vyrobili výrobky ze dřeva, plastu, přírodnin, keramiky a také si upekli pravé štrůdly s jablky, omelety a připravili tradiční české jednohubky.
Odpoledne se v tělocvičně uskutečnil první souboj v Kriketu. Anglická škola přivezla pro naše žáky sadu ke hře a naučila hrát žáky i učitele podle pravidel Kriket. Odpoledne rychle uběhlo a žákům se ani nechtělo domů za rodiči.
Součástí projektu je i poznávání přírody v okolí školy, proto jsme uskutečnili společný výšlap na Lysou horu, ze které se nám naskytl za překrásného počasí jedinečný pohled do celého našeho kraje. Výšlap zvládli všichni a oceňovali naši nádhernou zachovanou přírodu, o které se mnoho zajímavého dozvěděli z naučných tabulí podél celé značené trasy. Příjemnou tečkou za putováním bylo ochutnání tradičních českých jídel. Všichni odjížděli s novými poznatky o českém školství, s poznáním práce našich učitelů se žáky se speciálními potřebami, vzpomínkou na naše zelené město a jeho jedinečné okolí.
Projekt se blíží k závěru, a proto ve škole na všech budovách probíhá Výstavka modelů oblečení pro módní přehlídku z recyklovatelných materiálů, které vytvořili žáci s učiteli v rámci projektového dne Comenius na začátku května a v budově školy El. Krásnohorské je instalována výstava průřezem celého dvouročního projektu pro širokou veřejnost. Závěr projektu završíme festivalovým týdnem, jehož součástí bude video - konference. Na Skype se spojíme s francouzkou školou a žáci společně zazpívají anglickou a českou píseň, pro kterou si vyrobili masky z kašírovaného recyklovaného papíru. Všechny informace o výstupech a průběhu projektu jsou zveřejňovány na www stránkách školy.

Oblečení z recyklovatelných materiálů - prezentace v PDF zde.
Mezinárodní návštěva v naší škole - fotky zde.

 


Mgr. Iveta Chlebková
Koordinátorka projektu Comenius
„This is my world“ 2012-2014

Share |