Projekt CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

Koordinátorem projektu pro naši školu jako zapojeného partnera do aktivit projektu je KVIC, pracoviště Frýdek-Místek.

Aktivity projektu CESTA se zaměřují na rozvoj dovedností pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji přijímat a poskytovat efektivní kolegiální podporu. Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií  - Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba trvání projektu je od 01 01. 2017do 31. 12. 2020.

Za naši ZŠ a MŠ Naděje se projektu účastní 2 kolegyně z mateřské školy. Zapojené učitelky MŠ absolvují v seminářích a kurzech cestu osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání nebo vybraných gramotností. Učitelé si mohou vybrat z nabízených variant Cesty. Cílů učitelé dosahují prostřednictvím vzdělávacích aktivit, sdílením zkušeností, realizací kolegiální podpory či mentoringu. Důležitá je závěrečná část projektu, kdy pedagogové poskytují 10 měsíců kolegiální podporu (resp. interní mentoring) na své škole a ověřují si tak dosažení cíle.