Naši sponzoři

Příspěvek firmy KIMEX...

Školní rok 2011/2012: Děkujeme firmě KIMEX GROUP a.s. za příspěvek 50 000 korun na speciální učební pomůcky. 

Dar Arcelor Mitalu pro Sdružení rodičů a přátel Naděje....

Školní rok 2011/2012: Dar Arcelor Mitalu pro Sdružení rodičů a přátel Naděje....

Poděkování firmám Lesy ČR, Baikal Logistics a Sdružení rodičů a přátel Naděje:

Poděkování firmám Lesy ČR, Baikal Logistics a Sdružení rodičů a přátel Naděje:
Školní rok 2016/2017 : Děkujeme: firmě Lesy ČR, s.p. FM za finanční dar 50.000 Kč, firmě Baikal Logistics, s.r.o. za finanční dar 35.000 Kč, NNO Sdružení rodičů a přátel Naděje za příspěvek 30.000 Kč. Tyto finanční dary napomohly modernizovat učebnu IT na odloučeném pracovišti El....