Základní škola

ZŠ a MŠ Naděje nabízí tyto vzdělávací programy:

  • ŠVP: Škola porozumění podle RVP ZV
  • ŠVP: Škola porozumění podle RVP ZV - minimální výstupy
  • ŠVP: Škola porozumění podle RVP ZŠS díl I
  • ŠVP: Škola porozumění podle RVP ZŠS díl II

 

Základní škola poskytuje vzdělávání v těchto oborech:

  • Základní škola 79-01-C/01
  • Základní škola speciální 79-01-B/01

 

 Základní škola má tato pracoviště:

     a/  budova ul. Škarabelova 562

                Třídy základní školy speciální

               Třídy základní školy speciální pro žáky s těžkou mentální retardací a PAS

        c/   odloučené pracoviště: El. Krásnohorské 139

             Třídy základní školy pro žáky s vývojovými poruchami chování