Kontakt

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

E-mail: zsnadejeseznam.cz, IČO : 600 461 04

 

Vedení školy

funkce jméno telefon
Ředitelka školy PaedDr. Dana  Zemánková 603 169 676
Zástupce ředitele pro ZŠS Mgr. Iveta Chlebková 734 156 951
Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Miroslava Červenková 734 585 628
Vedoucí učitelka MŠ Mgr. Lenka Nakládalová  595 171 168
Vedoucí vychovatelka ŠD Zdeňka Rusková  

 

Pracoviště

Pracoviště telefon
pracoviště Škarabelova 562 558 633 480
pracoviště Škarabelova 562 595 173 204
odloučené pracoviště K Hájku 2972 595 171 168
odloučené pracoviště Fibichova 469, oddělení zvýšené péče 558 435 385
školní jídelna K Hájku 2972 595 532 051
školní jídelna K Hájku 2972 739 438 876

 

Třídy ve školním roce 2013/14

Základní škola

třída Jméno třídního učitele e-mail
I.A Mgr. Závorková Lenka
as. ped. Lhoťanová Romana
zavorkovaspecskolynadejecz
II.A Mgr. Holáková Miroslava
as. ped. Principe Kateřina
holakovaspecskolynadejecz
III.A Mgr. Uvirová Iveta
as. ped. Vávrová Lenka
uvirovaspecskolynadejecz
IV.A

Mgr. Ševčíková Ivana
as. ped. Markéta Drabinová

sevcikovaspecskolynadejecz
V.A Mgr. Majerová Eva
as. ped. Bc. Válková Božena
majerovaspecskolynadejecz

 

Základní škola praktická

třída Jméno třídního učitele e-mail
IV.B Mgr. Hlavatá Lenka
as. ped. Morongová Gabriela
hlavataspecskolynadejecz
V.B Ing. Babjaková Lubomíra
as. ped. Golová Dagmar
babjakovaspecskolynadejecz
VII.B Mgr. Šenekl Jindřich
as. ped. Poláková Jana
seneklspecskolynadejecz
IX.B

Mgr. Moravec David

moravecspecskolynadejecz

 

Základní škola speciální

třída Jméno třídního učitele e-mail
VI.C Mgr. Jalůvková Vlasta
as. ped. Bc. Bosáková Adéla
jaluvkovaspecskolynadejecz
IX.C Mgr. Hudcová Radmila
as. ped. Besedová Taťána
hudcovaspecskolynadejecz
III.E Mgr. Pindlová Kateřina
as. ped. Imričková Markéta
pindlovaspecskolynadejecz
IV.E Bc. Slováčková Vlasta
as. ped. Fajkusová Lucie
slovackovaspecskolynadejecz
VI.E PhDr. Adamus Petr
as. ped. Šilbachová Andrea
adamusspecskolynadejecz
IX.F Mgr. Čerňáková Renata cernakovaspecskolynadejecz

 

Netřídní učitelé:

  • Mgr. Matěj Vratislav
  • Mgr. Schöferová Jaroslava