ČT20.10.2021  12:00

                   Důležitá informace
                    Aktuální informace k provozu ZŠ a MŠ Naděje

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci, šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji a doporučujícím závěrům Krajské epidemiologické komise  
vyhlašuji na dny pondělí 25.10.2021 a úterý 26.10.2021 ředitelské volno pro žáky ZŠ a ZŠS.

Provoz školní družiny bude v těchto dnech rovněž přerušen. Školní stravování bude přerušeno a odhlášky budou uskutečněny hromadně.

Následující dny:         27. 10. 2021  - podzimní prázdniny

                               28. 10. 2021  - státní svátek

                               29. 10. 2021  - podzimní prázdniny

Mateřská škola je v provozu 25. 10. – 27. 10. 2021.

Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohla dojít ker zmírněním nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní). Zamezí se rovněž možné karanténě tříd na cca 14 dní v měsíci listopadu 2021

Mgr. Vratislav Matěj, ředitel školy
 

PO30.08.2021  13:30

Organizace provozu školy v době od 1.9. – 3.9. 2021

1.9.2021     
výuka od 8,00 – 8,45h (není ŠD ani oběd)

2.9.2021 – 3.9. 2021     I. ročník 
výuka do 9,40h (možnost ŠD + oběd)

2.9.2021 – 3.9.2021 I. stupeň + ZŠS 
výuka do 11,40h (možnost ŠD + oběd)

2.9.2021 – 3.9.2021 II. stupeň ZŠ 
výuka do 12,35h

ŠD – od 2.9.2021 provoz bez omezení

Informace k úhradě ŠD a provozu ŠD ve školním roce 2021/20222

Informace k testování žáků na počátku září 2021

PÁ23.04.2021  13:30

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání pro šk.rok 2021/2022

Pá09.04.2021  13:00

Prezenční výuka od 12. dubna 2021

Informace pro pedagogické pracovníky ZDE.
 

Vážení rodiče,  od 12. 4. 2021 se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat všichni žáci naší školy za těchto podmínek:

 • Příchod žáků do školy v čase 7.40 hodin – 7.50 hodin ve zdravotnických rouškách, výjimku tvoří jen žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou. Po vstupu do školy, dezinfekce rukou a umožnění vstupu do šaten, přesun žáků do konkrétní třídy.
 • V každé třídě bude pracovat tým proškolených, otestovaných pedagogických pracovníků, kteří budou dětem pomáhat s testováním. Předpokládaný začátek testování je v 8:00. Samotné testování si každý žák provede sám, nebo s pomocí určeného otestovaného  pedagogického pracovníka. Věříme, že situaci s žáky zvládneme bez přítomnosti třetích osob. Chceme děti chránit od přítomnosti těchto neotestovaných osob ve škole. 
 • Výsledky testů budou evidovány, pokud bude výsledek negativní, žáci se budou učit dle oficiálních rozvrhů hodin, po výuce odcházet domů, do jídelny na oběd nebo si je vyzvedne paní vychovatelka a odvede do školní družiny. Pokud bude výsledek testu pozitivní, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem nebo s (písemným) souhlasem zákonného zástupce dítě samo opouští školu. Zákonní zástupci budou telefonicky ihned po testování informováni a poučeni o dalším postupu. 
 • Testovat budeme každé pondělí a čtvrtek v daném týdnu. Zákonní zástupci žáků, kteří se chtějí účastnit testování svého dítěte, budou čekat před budovou školy, do které budou vpuštění z důvodu dodržení epidemiologických opatření těsně před začátkem testování (cca  v 7.55). Jdou v respirátorech přímo před dveře třídy svého dítěte a vyčkají na pokyny učitele.
 • Žáci, kteří nenastoupí do školy v den testování, budou testování v den příchodu.

Školní družina

V případě, že se žák v určený den dostaví do školní družiny před začátkem vyučování (ranní družina), v době od 6.00 – 7.15, bude test proveden při příchodu do družiny. Žáci, kteří přijdou po 7.15 (nebudou vpuštění do budovy školy před 7.40) a budou testování se svou třídou. Provoz bude probíhat v homogenních skupinách.

Provoz školní družiny pro žáky IV. E a III. C, bude probíhat na pracovišti K Hájku od 6.00 – 16.30. (Rodiče přivádějí a odvádějí si své děti zde.)

Stravování na budově E.Krásnohorské:
Stravování pro své dítě ve školní jídelně na budově 5.ZŠ E.Krásnohorské si zajišťuje každý rodinný zástupce samostatně dle pokynů na webových stránkách 5.ZŠ.

Podrobné odkazy z MŠMT:
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Instruktážní video MŠMT k testování žáků

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

 

čt25.03.2021  14:30

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(Na základě metodického doporučení MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022)

 • Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
 • Zápis do prvního ročníku na ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562 proběhne v termínu:
  od 6. dubna 2021 do 20. dubna 2021


Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání popř. odkladu

 1. do datové schránky školy (22cjgq),
 2. e-mailem (zsnadeje@seznam.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. výjimečně osobní podání (do schránky k tomuto účelu určené v prostorách vstupu do budovy školy).

Doporučujeme žádost podepsat jedním zákonným zástupcem
(pokud budou podepsáni oba rodiče, pak dle správního řádu, musí oba přijít převzít rozhodnutí o přijetí dítěte).

K povinné školní docházce budou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami s běžným i sníženým intelektem (SVP) a doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Děti z města Frýdek – Místek

K žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení PPP nebo SPC a lékaře, informaci o potřebě asistenta pedagoga.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy.

Formuláře k zápisu:
Dotazník k zápisu
Žádost o přijetí dítěte
Žádost o odklad

 

PO08.03.2021 11:00

Informace pro rodiče základní školy a základní školy speciální Naděje k distanční výuce nařízené usnesením vlády ČR od 1. 3. 2021

Pokyny pro distanční výuku v týdnu od 8. 3. 2021 do  12. 3. 2021:

 1. Zákonní zástupci si v tomto týdnu vyzvednou pracovní materiály (učebnice, PS, sešity a písanky) svých dětí na příslušných budovách (Škarabelova a El. Krásnohorské), které si děti nechaly ve škole dne 9. 3. 2021 v době 8,00 – 12,00 hod. V každé budově je zajištěna v této době služba, která tyto materiály vydá na požádání.
 2. Třídní učitelé budou kontaktovat všechny zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd – telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně a domluví způsob předávání podkladů pro distanční výuku žáků dle možností zákonných zástupců.
 3. Třídní učitelé jednotlivých tříd budou zadávat jednotlivé požadavky vyučujících za celou třídu a to dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek. U každé činnosti bude zadán termín odevzdání, který je nutno dodržet pro klasifikaci splněného úkolu nebo činnosti. Způsob odevzdání musí zákonný zástupce rovněž domluvit s třídním učitelem.
 4. Vypracované materiály distanční výuky tento týden je možno odevzdat ve čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 hod na příslušných budovách – je zajištěna služba.

Pokyny pro distanční výuku v týdnu od 15. 3. 2021 do odvolání.

 1. Od tohoto týdne budou materiály pro distanční výuku zadávány 2 krát za týden e-mailem, vždy v úterý a čtvrtek.
 2. Písemnou formou budou materiály připraveny vždy v úterý a čtvrtek každý týden v době 8:00 – 12:00 hod na budovách Škarabelova a El. Krásnohorské – služba bude vydávat tyto materiály.
  Zákonní zástupci mají v těchto dnech možnost odevzdat vypracované materiály, které budou distribuovány jednotlivým vyučujícím. Vypracované materiály lze třídním učitelům zasílat průběžně  e- mailem nebo osobně.
 3. Výuka dle TEAMS po domluvě s třídním učitelem.

Ve Frýdku-Místku, dne 8. 3. 2021
Mgr. Vratislav Matěj- ředitel školy

PO01.03.2021 09:45

Uzavření škol od 1. března 2021

Rozhodnutím vlády dochází od 1. 3. 2021 k dočasnému uzavření všech škol a školských zařízení.
Vyučovat se bude distančně po ukončení  jarních prázdnin dle pokynů třídních učitelů.   Budou  možné konzultace s vyučujícími dle rozpisu, který bude upřesněn v pondělí dne 8. 3. 2021.
Po dobu distančního způsobu vzdělávání mají rodiče žáků mladších 10 let nárok na ošetřovné.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200
Mgr. Vratislav Matěj, ředitel školy

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Vážení rodiče,
Na webu České správy sociálního zabezpečení naleznete aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol.
Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření školy. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

ST30.12.2020 15:30

Informace pro rodiče žáků a zaměstnance ZŠ a MŠ Naděje k provozu od 4.1.2021:

 1. Provoz mateřské školy je bez omezení . Provoz probíhá v běžném provozu.
 2. Provoz základní školy a základní školy speciální je bez omezení a probíhá za standartních podmínek podle rozvrhu.
 3. Provoz školní družiny probíhá dle standartních podmínek a je nepřerušen.
 4. Stravování je pro žáky a zaměstnance zajištěno standartním způsobem.

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje přeje všem žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům pevné zdraví, rodinnou pohodu, pracovní úspěchy a hlavně klidný rok 2021.

Začínáme 4.1.2021.
Mgr. Vratislav Matěj
ředitel školy

 

PÁ13.11.2020 09:20

Informace k provozu školy od 18.11.2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek sděluje následující informace k provozu celé organizace:

 1. Provoz celé organizace je od 18.11.2020 opět v plném provozu, týká se všech žáků ze všech tříd a zaměstnanců naší školy na všech budovách.
 2. Provoz školní družiny je v běžném režimu / ranní i odpolední družina/.
 3. Vzdělávání žáků probíhá prezenčně podle rozvrhu.
 4. Pokyny pro stravování žáků jsou následující:
 • Žáci, kteří chodí na budovy Škarabelova a K Hájku budou mít zajištěno stravování v době od 18.11. do 20.11. pouze tehdy, když zákonný zástupce nahlásí a zaplatí tyto tři dny v hotovosti v pondělí 16.11.2020 v době od 6:00 do 10:00 hod ve školní jídelně na ulici K Hájku. V opačném případě nebude strava zajištěna. Stravovová od 23.11 do konce měsíce bude hrazeno běžným způsobem podle nastavení platby zákonným zástupcem.
 • Žáci, kteří chodí na budovu El. Krásnohorské budou mít stravování zajištěno, pokud zákonný zástupce si zajistí samostatně stravování  a zaplatí ve školní jídelně na této budově.

Ve Frýdku-Místku dne 13.11.2020
Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

 ÚT03.11.2020 11:15

Informace pro rodiče a žáky k průběhu distanční výuky

klikněte zde

NE01.11.2020 18:30

Informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek:

Z důvodu nařízení vlády ČR ze dne 30.10.2020 dochází od pondělí 2.11.2020 k uzavření základní školy a základní školy speciální až do odvolání.
Sledujte prosím webové stránky, kde budou pravidelně vyvěšeny aktuální informace pro distanční výuku a pro další provoz školy, školní jídelny.

Provoz mateřské školy není omezen.

Ve Frýdku-Místku, dne 1.11.2020
Mgr. Vratislav Matěj
ředitel školy

ČT22.10.2020 14:15

Informace pro rodiče dětí  mateřské školy Naděje

Sděluji, že podle § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ze závažných provozních důvodů v mimořádné epidemiologické situaci a velmi nízkého počtu přihlášených děti v mateřské škole, zvýšeného počtu nepřítomnosti pedagogických zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti a čerpání dávek ošetřování členů rodinných příslušníků v období 26.10.2020 až 30.10.2020 přerušuji úplný provoz mateřské školy v tomto období. Její provoz je v tomto období zjevně neekonomický a z epidemiologického hlediska riskantní. Zákonní zástupci jsou informováni telefonicky, informace jsou vyvěšeny na webu mateřské školy a na webu školy a jsou v písemné podobě k dispozici na nástěnkách v jednotlivých třídách mateřské školy.

Frýdek-Místek, dne 22.10.2020
Mgr. Vratislav Matěj
ředitel školy

ST21.10.2020 14:55

Oznámení pro rodiče žáků základní školy a základní školy speciální

V důsledku zhoršené epidemiologické situace v naší organizaci v řadách zaměstnanců vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562                                            ředitelské volno                               pro žáky základní školy a základní školy speciální ve dnech 22.10 a 23.10 2020.

Provoz školní družiny je v těchto dnech zastaven.

Ve dnech 26.10. – 30.10.2020 jsou vyhlášeny dny volna, státní svátek, podzimní prázdniny pro základní školu a základní školu speciální.

Provoz školní družiny je v těchto dnech také zastaven.

Ve Frýdku-Místku, dne 21.10.2020
Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ÚT20.10.2020 11:50

Informace pro rodiče žáků a zaměstnance školy

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek sděluje následující informace k provozu celé organizace:

 1. Dne 19.10.2020 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě své rozhodnutí, v kterém nařídila omezení provozu školského zařízení v místě poskytovaného vzdělávání, Základní škola Naděje, El. Krásnohorské 139, 738 01 Frýdek-Místek a to uzavřením třídy 3.A výše jmenované základní školy, ode dne doručení tohoto rozhodnutí, do doložení negativního výsledku RT-PCR testu od osob, které byly shledány jako epidemiologicky významné kontakty osoby, u které bylo prokázáno onemocnění covid-19 způsobeno novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 do 26.10.2020.
 2. Dále bylo nařízeno jednorázové provedení ohniskové dezinfekce dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem v prostorách školy.
 3. Opatření se týká pouze 10 osob k karanténě / 2 pedagogičtí zaměstnanci plus 8 žáků/ třídy 3.A.
 4. Provoz všech dalších tříd není omezen a výuka probíhá podle rozvrhu.
 5. V provozu je také školní družina a mateřská škola bez omezení.
 6. Není nutné nechávat děti doma, pokud nemají žádné zdravotní problémy.
 7. V době od 26.10.2020 do 30.10.2020 jsou vyhlášeny MŠMT prázdniny,  v provozu nebude základní škola, základní škola speciální a školní družina.

Ve Frýdku-Místku dne 20.10.2020
Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ÚT13.10.2020 13:45

Informace k provozu školy od 14.10.2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek sděluje následující informace k provozu celé organizace:

 1. Provoz celé organizace je od 14.10.2020 nepřerušen a nezměněn.
 2. Provoz školní družiny je v běžném režimu / ranní i odpolední družina/.
 3. Vzdělávání žáků probíhá prezenčně podle rozvrhu. Pouze odpolední vyučování chemie se přesouvá na dopolední vyučovací hodinu místo tělesné výchovy. Všichni žáci druhého stupně končí vždy v 13:30 hod nebo podle rozvrhu v 12:35 hod.
 4. Stravování je pro žáky zajištěno.
 5. Provoz MŠ bude podle situace upravován.
 6. Tyto informace platí pro všechny budovy naší organizace.
 7. V době od 26.10.2020 do 30.10.2020 jsou vyhlášeny MŠMT prázdniny,  v provozu nebude základní škola, základní škola speciální a školní družina.

Ve Frýdku-Místku dne 13.10.2020

Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ST16.09.2020 14:30

Informace k opatřením COVID-19

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuje volební komise ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek – Místek, Škarabelova 562 termín pro konání doplňujících voleb do Školské rady na období let 2018-2020.

Volba zákonného zástupce se uskuteční korespondenční formou dne 16.9.2020.

Dne 15.9.2020 budou mít žáci vložen volební lístek s kandidáty za zákonné zástupce v žákovské knížce, zakroužkují jednoho kandidáta a dne 16.9.2020 žáci odevzdají volební lístek zpět v žákovské knížce.

Označte pouze jednoho kandidáta.

Předseda volební komise: Mgr. Grygarová Markéta

Organizace školního roku 2020/2021

 •   Zahájení školního roku:                                        úterý 1.9.2020
 • Podzimní prázdniny 2020:         29.10.2020-30.10.2020
 • Vánoční prázdniny 2020:          23.12.2020-03.01.2021
 • Pololetní prázdniny 2021:         29.01.2021-29.01.2021
 • Jarní prázdniny Frýdek-Místek: 01.03.2021-07.03.2021
 • Velikonoční prázdniny 2021:     01.04.2021-02.04.2021
 • Letní prázdniny 2021:               01.07.2021-31.08.2021

Organizace vyučování od 1.9. do 4.9.2020

    Datum Výuka od - do
1.9.2020   8:00 - 8:45
2.9. - 3.9.2020 (1.třídy) 8:00 - 9:40                                                       
2.9. - 3.9.2020 (ostatní) 8:00 - 11:40
4.9.2020 8:00 - 11:40

Žáci jsou povinni mít u sebe roušku.

PÁ 28.8.2020 13:00

 

Naše škola

 • Zřizovatelem školy je Statutární město Frýdek-Místek.
 • Škola působí od 1.1. 2004 jako příspěvková organizace.
 • Škola má tři pracoviště. Všechna jsou bezbariérová.

Nabízíme:

 • Klidné prostředí a menší kolektivy žákům se  speciálními  vzdělávacími potřebamiporuchami učení, chování, se zdravotním oslabením nebo pro žáky s tělesným postižením.
 • Vzdělávání ve třídách pro žáky s mentálním postižením různého stupně anebo v kombinaci s více vadami.
 • Třídy pro žáky s autismem.
 • Docházku do mateřské školy dětem s různým zdravotním postižením  s následnou možností vzdělávání v odpovídajícím typu základní školy.


 

Fotografie a školní akce

Akce v hudebním salonku Místecké knihovny

24.11.2021 15:17
Dne 9.11. se žáci zúčastnili knihovnické lekce v hudebním salonku Místecké knihovny. Po...

Družinový lampionový průvod 16.11.2021

21.11.2021 19:53
Foto zde...

Hájek - Lekce v muzeu

15.11.2021 18:09
Dnes jsme se s žáky vydali na muzejní lekci „Hygiena (ne)dávná“. Zábavnou formou jsme byli...

3.A a 3.B na vánočních dílnách v SVČ Klíč

15.11.2021 18:01
Hned z kraje týdne 15.11.2021 navštívily třídy 3.A a 3.B SVČ Klíč, kde žáci prožili vánoční dílny a...

Divadlo Od ucha k uchu

12.11.2021 16:44
Do školy zavítalo divadélko Od ucha k uchu s pohádkami ,,O Bacilinkovi " a ,,O královně Špíně"....

3.A+2.A na dopr.hřišti

12.11.2021 16:41
Foto zde ...  

Knihovnická lekce

11.11.2021 13:46
Dne 9.11. si žáci ze tříd V.C, V.E, IX.C, X.C, X.E užili krásné dopoledne v hudebním oddělení...

Tonda obal na cestách

26.10.2021 07:55
Ve čtvrtek 14.10. proběhl na naší škole napříč všemi ročníky vzdělávací program společnosti EKO -...

Muzeum Beskyd

26.10.2021 07:52
Dne 12.10. jsme s žáky naší školy navštívili Muzeum Beskyd. Naším cílem byla expozice Beskydy –...

Muzikoterapie

22.10.2021 11:12
Muzikoterapie 13.10.2021, třídy I.A, II.B, X.C Foto zde ...