GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková, e-mail: FM@viavis.cz