O naší škole

Základní škola a mateřská škola Naděje je školou poskytující základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí a žáků s poruchami učení a chování, na děti s mentálním postižením v kombinaci s dalším handicapem, na děti s poruchou autistického spektra. Nabízí vhodné podmínky pro vzdělávání také dětem zdravotně oslabeným nebo dětem, které lépe prospívají v malém kolektivu.


Hlavní budova

Budova Škarabelova 562

  • Sekretariát a ředitelství školy
  • Třídy základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Školní družina
  • Školní jídelna – výdejna

Odloučená pracoviště

Budova K Hájku 2972

  • Třídy mateřské školy
  • Školní jídelna

Budova El. Krásnohorské 139

  • Třídy základní školy
  • Školní družina

 

Něco z naší historie 

Historie vzniku základní školy pro děti s postižením je bohatá, přestože má škola teprve 25 let. První zmínky jsou o mateřské škole a odvíjejí se od existence mateřské školy na Kostíkově náměstí ve Frýdku-Místku. Ve školním roce 1989/90 se mateřská škola přestěhovala z Kostíkova náměstí na ulici Škarabelova 562 ve Frýdku-Místku a budovu obývala společně s jeselským zařízením, které zde působilo. V následujícím roce 1991/92 bylo jeselské oddělení zrušeno a v prostorách začala výstavba rehabilitačního oddělení jako součásti mateřské školy. Nejdříve byla vybudována vodoléčba. Ve školním roce 1992/93 bylo otevřeno první oddělení mateřské školy pro děti s tělesným postižením. V tomto roce pokračovala významně další výstavba a rozvoj rehabilitace - magnetoterapie, laseroterapie a poté léčba parafínem. Otevření třídy základní školy pro zdravotně postižené děti spadá do následujícího školního roku 1993/94, kdy byli v jedné třídě žáci různých ročníků společně s dětmi přípravného ročníku základní školy. Tento školní rok rovněž datuje vznik právní subjektivity školy – 1. 1. 1994 a název školy Naděje. Již v příštím školním roce byly otevřeny 2 třídy základní školy a 4 třídy mateřské školy pro děti s postižením.

20 let školy - bulletin k výročí školy zde
bulletin k 15. výročí školy (PDF)