Kontakt

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
IČO : 60046104
ID: 22cjjgq
E-mail: zsnadejeseznam.cz

Vedení školy

Funkce                                Jméno                           Kontakt                    Adresa
Ředitel                              Mgr.Vratislav Matěj             734 585 628         Škarabelova 562
Zástupce ředitele             Mgr.Mirka Holáková             55 8633 480         Škarabelova 562
statutární zástupce                        
Zástupce ředitele             Mgr.Lenka Hlavatá               595 532 051         El.Krásnohorské 139
(vých.poradce)
Ved.školního poradenského
pracoviště (ŠMP)              Ing.Tomáš Světlý                 777 013 334         El.Krásnohorské 139
Ved.vychovatelka ŠD       Mgr.Markéta Maďová           558 633 480         Škarabelova 562
Účetní                               Mgr.Miroslava Malíšková       603 425 266         ucetnizsnadeje@seznam.cz


 

Pracoviště

Pracoviště Telefon
Škarabelova 562 558 633 480, 703 145 720
K Hájku 2972 595 171 168
El. Krásnohorské 139 595 532 051
školní jídelna K Hájku 2972 739 438 876

 

Třídy ve školním roce 2021/2022

Základní škola

třída Jméno třídního učitele e-mail
I.A Mgr. Uvirová Iveta
AP    Golová Dagmar
uvirova@specskolynadeje.cz
III.A Mgr. Hrůzková Tereza
AP    Bc.Šabrňáková Jana
hruzkovaspecskolynadejecz
II.B Mgr. Nováčková Veronika
AP    Kotalová Simona
novackova@specskolynadeje.cz
III.B Mgr. Čerňáková Renáta
AP    Klusková Eva, DiS
cernakova@specskolynadeje.cz
IV.A       Mgr. Kandraková Vendula
AP    Sedláčková Lucie
kandrakova@specskolynadeje.cz
V.B
 
Mgr. Chlebková Iveta
AP    Kolářová Kateřina
chlebkovaspecskolynadejecz
V.E Mgr. Závorková Lenka

AP    Bc. Šlechtová Kateřina

zavorkovaspecskolynadejecz
VII.A Mgr. Ludvigh Ladislav
AP    Mgr.Liberdová Monika
ludvigh@specskolynadeje.cz
VII.B Mgr. Grygarová Markéta
AP    Mgr.Janecká Martina
grygarova@specskolynadeje.cz
IX.A Ing. Štěpánková Šárka
AP    Poláková Jana
stepankovaspecskolynadejecz
IX.B Mgr. Dominíková Iva
AP    Sčensná Kateřina
dominikovaspecskolynadejecz

 

Základní škola speciální

třída Jméno třídního učitele e-mail
V.C Mgr. Šmídová Pavlína
AP    Michnová Lenka
AP    Žídková Simona
smidovaspecskolynadejecz
IX.C Mgr. Ševčíková Dagmar
AP    Pryčková Petra
sevcikovaspecskolynadejecz
X.C Mgr. Hudcová Radmila
AP    Šnytová Renáta
AP    Austová Veronika
hudcovaspecskolynadejecz
X.E Mgr. Slováčková Vlasta
AP    Ptáčková Lenka
slovackovaspecskolynadejecz

 

Netřídní učitelé:
                       
Mgr. Havlásková Karin
                          Bc. Hatáková Martina
                        Mgr. Malíšková Miroslava
                         Ing. Světlý Tomáš
                        Gaurová Romana
                        

Školní psycholog:
                       
PhDr. Daniel Štach