Kontakt

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
IČO : 60046104
ID: 22cjjgq
E-mail: zsnadejeseznam.cz

Vedení školy

Funkce                                Jméno                           Kontakt                    Adresa
Ředitel                            Mgr.Vratislav Matěj             734 585 628           Škarabelova 562
Zástupce ředitele             Mgr.Mirka Holáková             558 633 480           Škarabelova 562
statutární zástupce                                                   734 156 951
Zástupce ředitele             Mgr.Lenka Hlavatá               595 532 051           El.Krásnohorské 139
(vých.poradce)                                                         603 560 718
Ved.školního poradenského
pracoviště (ŠMP)              Ing.Tomáš Světlý                 777 013 334          El.Krásnohorské 139
Ved.vychovatelka ŠD         Mgr.Markéta Maďová           558 633 480          Škarabelova 562
Účetní                             Mgr.Miroslava Malíšková        603 425 266        ucetnizsnadeje@seznam.cz


 

Pracoviště

Pracoviště Telefon
Škarabelova 562 558 633 480, 703 145 720
K Hájku 2972 595 171 168
El. Krásnohorské 139 595 532 051
školní jídelna K Hájku 2972 739 438 876

 

Třídy ve školním roce 2021/2022

Základní škola

třída Jméno třídního učitele e-mail
I.A Mgr. Uvirová Iveta
AP    Golová Dagmar
uvirova@specskolynadeje.cz
III.A Mgr. Hrůzková Tereza
AP    Bc.Šabrňáková Jana
hruzkovaspecskolynadejecz
II.B Mgr. Nováčková Veronika
AP    Kotalová Simona
novackova@specskolynadeje.cz
III.B Mgr. Čerňáková Renáta
AP    Klusková Eva, DiS
cernakova@specskolynadeje.cz
IV.A       Mgr. Kandraková Vendula
AP    Sedláčková Lucie
kandrakova@specskolynadeje.cz
V.B
 
Mgr. Chlebková Iveta
AP    Kolářová Kateřina
chlebkovaspecskolynadejecz
V.E Mgr. Závorková Lenka

AP    Bc. Šlechtová Kateřina

zavorkovaspecskolynadejecz
VII.A Mgr. Ludvigh Ladislav
AP    Mgr.Liberdová Monika
ludvigh@specskolynadeje.cz
VII.B Mgr. Grygarová Markéta
AP    Mgr.Janecká Martina
grygarova@specskolynadeje.cz
IX.A Ing. Štěpánková Šárka
AP    Poláková Jana
stepankovaspecskolynadejecz
IX.B Mgr. Dominíková Iva
AP    Sčensná Kateřina
dominikovaspecskolynadejecz

 

Základní škola speciální

třída Jméno třídního učitele e-mail
V.C Mgr. Šmídová Pavlína
AP    Michnová Lenka
AP    Žídková Simona
smidovaspecskolynadejecz
IX.C Mgr. Ševčíková Dagmar
AP    Pryčková Petra
sevcikovaspecskolynadejecz
X.C Mgr. Hudcová Radmila
AP    Šnytová Renáta
AP    Austová Veronika
hudcovaspecskolynadejecz
X.E Mgr. Slováčková Vlasta
AP    Ptáčková Lenka
slovackovaspecskolynadejecz

 

Netřídní učitelé:
                       
Mgr. Havlásková Karin
                        Bc. Hatáková Martina
                      Mgr. Malíšková Miroslava
                      Ing. Světlý Tomáš
                             Gaurová Romana
                        

Školní psycholog:
                       
 Mgr. Marie Vondrášková