Kontakt

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
IČO : 60046104
ID: 22cjjgq
E-mail: zsnadejeseznam.cz

Vedení školy

Funkce                                Jméno                           Kontakt                    Adresa
Ředitel                              Mgr.Vratislav Matěj           734 585 628           Škarabelova 562
Zástupce ředitele             Mgr.Mirka Holáková           558 633 480           Škarabelova 562
statutární zástupce                                                    734 156 951
Zástupce ředitele             Mgr.Lenka Hlavatá            595 532 051           El.Krásnohorské 139
(vých.poradce)                                                          603 560 718
Ved.školního poradenského
pracoviště (ŠMP)              Ing.Tomáš Světlý             777 013 334            El.Krásnohorské 139
Ved.vychovatelka ŠD       Mgr.Markéta Maďová       558 633 480           Škarabelova 562
Účetní                               Mgr.Miroslava Malíšková   603 425 266           ucetnizsnadeje@seznam.cz
Mzdová účetní                  Ing.Markéta Pavelková    703 145 720            zsnadeje@seznam.cz


 

Pracoviště

Pracoviště Telefon
Škarabelova 562 558 633 480
K Hájku 2972 595 171 168
El. Krásnohorské 139 595 532 051
školní jídelna K Hájku 2972 739 438 876

 

Třídy ve školním roce 2021/2022

Základní škola

třída Jméno třídního učitele e-mail
I.A Mgr. Uvirová Iveta
AP    Golová Dagmar
uvirova@specskolynadeje.cz
III.A Mgr. Hrůzková Tereza
AP    Bc.Šabrňáková Jana
hruzkovaspecskolynadejecz
II.B Mgr. Nováčková Veronika
AP    Kotalová Simona
novackova@specskolynadeje.cz
III.B Mgr. Čerňáková Renáta
AP    Klusková Eva, DiS
cernakova@specskolynadeje.cz
IV.A       Mgr. Kandraková Vendula
  Bc. Navara Monika - II.ped.
AP    Mgr.Liberdová Monika
kandrakova@specskolynadeje.cz
V.B
 
Mgr. Chlebková Iveta
AP    Kolářová Kateřina
chlebkovaspecskolynadejecz
V.E Mgr. Závorková Lenka

AP    Bc. Šlechtová Kateřina

zavorkovaspecskolynadejecz
VII.A Ing. Světlý Tomáš
AP    Sčensná Kateřina
tomas.svetly@specskolynadeje.cz
VII.B Mgr. Grygarová Markéta
AP    Mgr.Janecká Martina
grygarova@specskolynadeje.cz
IX.A Ing. Štěpánková Šárka
AP    Poláková Jana
stepankovaspecskolynadejecz
IX.B Mgr. Dominíková Iva
AP    Sedláčková Lucie
dominikovaspecskolynadejecz

 

Základní škola speciální

třída Jméno třídního učitele e-mail
V.C Mgr. Šmídová Pavlína
AP    Michnová Lenka
AP    Žídková Simona
smidovaspecskolynadejecz
IX.C Mgr. Ševčíková Dagmar
AP    Pryčková Petra
sevcikovaspecskolynadejecz
X.C Mgr. Hudcová Radmila
AP    Šnytová Renáta
AP    Austová Veronika
hudcovaspecskolynadejecz
X.E Mgr. Slováčková Vlasta
AP    Ptáčková Lenka
slovackovaspecskolynadejecz

 

Netřídní učitelé:
                       
Mgr. Havlásková Karin
                        Bc. Hatáková Martina
                      Mgr. Malíšková Miroslava
                      Mgr. Sklenářová Markéta
                             Gaurová Romana
                        

Školní psycholog:
                       
 Mgr. Marie Vondrášková