Naši sponzoři

Poděkování firmám Lesy ČR, Baikal Logistics a Sdružení rodičů a přátel Naděje:

Poděkování firmám Lesy ČR, Baikal Logistics a Sdružení rodičů a přátel Naděje:
Děkujeme: firmě Lesy ČR, s.p. FM za finanční dar 50.000 Kč, firmě Baikal Logistics, s.r.o. za finanční dar 35.000 Kč, NNO Sdružení rodičů a přátel Naděje za příspěvek 30.000 Kč. Tyto finanční dary napomohly modernizovat učebnu IT na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139 v projektu...

Poděkování firmě Vyncke, s.r.o. (Chlebovice)

Poděkování firmě Vyncke, s.r.o. (Chlebovice)
Děkujeme firmě a vstřícnému přístupu pana ředitele za finanční dar ve výši 25.000 Kč. Sponzorský dar byl určen na úpravu estetického prostředí naší mateřské školy pro děti zdravé i handicapované, fotky zde. (únor 2015)

Děkujeme firmě Baikal CZ, s.r.o.

Děkujeme firmě Baikal CZ, s.r.o.
Poděkování za 35 000 Kč, které pomohou vybavit, zmodernizovat naši PC učebnu. www.baikaleu.com

Děkujeme Nadaci Charty 77...

Děkujeme Nadaci Charty 77...
Děkujeme Nadaci Charty 77 zastoupené ředitelkou paní Mgr. Boženou Jirků za věcný dar – automobil DUCATO. Bude využíván na svoz dětí a žáků školy Naděje a na svozy dětí a klientů s handicapem do ostatních škol a zařízení ve městě. Službu bude provozovat OS při škole – Občanské sdružení rodičů a...

Poděkování o. s. ŽIVOT DĚTEM

Poděkování o. s. ŽIVOT DĚTEM
Děkujeme občanskému sdružení ŽIVOT DĚTEM se sídlem Praha 8 za věcný dar 2 ks tabletu Apple iPad vč. příslušenství v celkové hodnotě 28 742 Kč, které budou využívat žáci se zdravotním postižením, zejména žáci s poruchou autistického spektra. Tablety pomohou žáky vzdělávat, ale také...

Poděkování

Poděkování
Školní rok 2012/13: Děkujeme firmě Vyncke s.r.o. Frýdek-Místek - Chlebovice  za sponzorský dar ve výši 100 000.-Kč. Zakoupíme speciální  a didaktické pomůcky a stavebnice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a hry pro děti z mateřské školy.    

Nový školní rok bezbariérově...

Školní rok 2011/2012: ZŠ a MŠ Naděje získala dalším projektem  u Nadace EVRAZ finance na instalaci schodišťové plošiny pro žáky s DMO. Během prázdnin bude instalována schodišťová plošina na odloučeném pracovišti  ZŠ a MŠ Naděje v  ZŠ  El. Krásnohorké 139,...

EVRAZ...

Školní rok 2011/2012: Děkujeme Nadačnímu fondu EVRAZ za finanční dar ve výši 285 tisíc korun. Tyto finanční prostředky budou použity na zakoupení a instalaci schodišťové sedačky, která bude sloužit dětem s tělesným postižením z naší mateřské...

Děkujeme Nadačnímu fondu KIMEX....

Školní rok 2011/2012: Děkujeme Nadačnímu fondu Kimex za finanční dar ve výši 35 tisíc korun. Z těchto prostředků budou zakoupeny didaktické a rehabilitační pomůcky pro žáky s tělesným i mentálním postižením.

Příspěvek firmy KIMEX...

Školní rok 2011/2012: Děkujeme firmě KIMEX GROUP a.s. za příspěvek 50 000 korun na speciální učební pomůcky.