Poděkování o. s. ŽIVOT DĚTEM

Poděkování o. s. ŽIVOT DĚTEM

Děkujeme občanskému sdružení ŽIVOT DĚTEM se sídlem Praha 8 za věcný dar 2 ks tabletu Apple iPad vč. příslušenství v celkové hodnotě 28 742 Kč, které budou využívat žáci se zdravotním postižením, zejména žáci s poruchou autistického spektra. Tablety pomohou žáky vzdělávat, ale také napomohou vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem. Hned první kontakt žáků s pomůckou nás velice překvapil. Žáci přijali tablety s velkým nadšením a již se mohou pochlubit prvními úspěchy.

Share |