Projekty:

Projekty

Reach & Match – hrací podložka

Reach & Match – hrací podložka
V měsíci květnu získala naše škola dotaci od MŠMT z rozvojového programu „Kompenzační  učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016“ ve výši 29 000,00 Kč na zakoupení  kompenzační pomůcky „ Hrací podložka Reach & Match “ pro děti a žáky s poruchou autistického spektra...

Poděkování nadačnímu fondu Evraz

Rádi bychom touto cestou poděkovali nadačnímu fondu Evraz, jehož zřizovatelem je společnost Evraz Vítkovice Steel za peněžitý dar na projekt „Veselé třídy“. Díky tomuto finančnímu příspěvku jsme mohli vybavit tři třídy Základní školy a Základní školy speciální kvalitním nábytkem, nově vytvořenými...

Celé Česko čte dětem - projekt ZŠ

  Naše škola se v tomto školním roce zapojila do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“. Ve škole dětem pravidelně čteme různé knižní tituly a do předčítání se zapojují také naši starší kamarádi – čtenáři. Ti předčítají našim nejmladším školáčkům pěkné pohádky. Do projektu...

Prazdroj lidem 2011 - projekt MŠ

Při příležitosti ukončení projektu  Zahrada- centrum zdravého učení v programu Prazdroj lidem naši mateřskou školu navštívili dne 18. 10. 2011 zástupci Rady reprezentantů Eva Richtrová, Lenka Musilová, Jitka Hrivňáková, Radim Běleš a Ivo Kaňák. Naši hosté si prohlédli školní zahradu se...

EVRAZ pro mateřskou školu - projekt MŠ

Díky Nadačnímu fondu EVRAZ jsou třídy mateřské školy vybaveny nábytkem podle principů strukturovaného učení. Přehledné uspořádání prostoru pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zlepšit orientaci v prostoru a zvýšit míru jejich...

EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt ZŠ

Projekt umožňuje získat evropské dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK - 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si škola podle svých potřeb...

Prazdroj lidem 2011 - projekt MŠ

Děti z mateřské školy se těší z nových zahradních prvků, které byly pořízeny na základě projektu Zahrada - centrum zdravého učení z programu Prazdroj lidem.

Mezinárodní projekt „ Záložka do knihy spojuje školy“ - projekt ZŠ

V měsíci září a říjnu se naše škola účastnila 2.ročníku mezinárodního projektu nazvaného „ Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě...

Comenius - projekt ZŠ

 V rámci mezinárodních projektů uspěla naše škola jako partner v projektu Partnerství škol Comenius s projektem pod názvem S.O.S. Nature. V projektu S.O.S. Nature bude spolupracovat na environmentálních a ekologických aktivitách celkem 10 zemí, převážně z Evropské unie. Koordinátorem...

Mezinárodní projekt „ Záložka do knih spojuje školy“ - projekt ZŠ

Mezinárodní projekt „ Záložka do knih spojuje školy“ - projekt ZŠ
 Mezinárodní projekt „ Záložka do knih spojuje školy“ V měsíci říjnu a listopadu se naše škola zúčastnila  mezinárodního projektu nazvaného „Záložka do knih spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze  a...