Reach & Match – hrací podložka

Reach & Match – hrací podložka

V měsíci květnu získala naše škola dotaci od MŠMT z rozvojového programu „Kompenzační  učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016“ ve výši 29 000,00 Kč na zakoupení  kompenzační pomůcky „ Hrací podložka Reach & Match “ pro děti a žáky s poruchou autistického spektra a zrakovými vadami. Pomůcka, kterou jsme zakoupili v měsíci červnu, bude sloužit na rozvoj kognitivních, motorických a komunikačních dovedností.

Share |