Naše školní jídelny

Jídelna pro budovy na ulici K Hájku a Škarabelova