Výzva ŠABLONY pro ZŠ a MŠ II

MŠMT  vyhlásilo v rámci EU Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu pro ZŠ a MŠ Šablony II, kterou nabízí mateřským a základním školám aktivity pro rozvoj společného vzdělávání (personální podpora – např. školní asistent), podporu realizování nových metod ve výuce, podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, aktivity spolupráce s rodiči a veřejností a propojení teoretické výuky s praxí nebo zapojení odborníků do výuky.

MŠ a ZŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 se do projektu přihlásila aktivitami:

MŠ: využití školního asistenta ve výuce, DVPP - rozvoj polytechnického vzdělání pedagogů, rozvoj dovedností v ICT, spolupráce s rodiči, propojení teoretické výuky s praxí.

ZŠ: aktivity  - rozvoj dovedností v ICT, využití odborníka ICT ve výuce, propojení teorie s praxí, aktivitami zájmové kluby.

Stranou nezůstává ani školní družina, která se připojuje aktivitami shodné se základní školou.

Projekt bude realizován v období únor 2019 – leden 2021.

více o projektu Šablony II