Projekt

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

je spolufinancován Evropskou unií.

 
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Mateřská škola  ZŠ a MŠ Naděje je spolupracující partner v projektu realizovaném PdF OU v Ostravě.


ZŠ a MŠ naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 se zavázala do projektu zapojit 2 pedagogické pracovníky mateřské školy, kteří se budou podílet na aktivitách projektu ve specifickém cíli 1 realizovaných Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.
Pedagogičtí pracovníci se budou aktivně  realizovat v aktivitách :
Environmentální vzdělávání
Pedagogické projektování a evaluace
Náměty na experimenty v mateřské škole
Polytechnika pro MŠ
Činnosti dramatické výchovy v mateřské škole
Spolupráce bude probíhat formou zapojení cílové skupiny a ověřováním výstupů projektu v daných vybraných aktivitách.
Realizace projektu byla zahájena 01.11. 2016 a předpokládá se ukončení projektu 31.10. 2019.


PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO
NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů.